Sirkulær anskaffing av møblar

Sirkulære anskaffelser: en type grønn anskaffelse der offentlig myndigheter går til innkjøp av varer, tjenester og utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negativ miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Om anskaffelsen

Møblering er ein svært viktig del av arbeidsmiljøet for alle tilsette på skular, tannklinikkar og kontor, og ikkje minst for elevar og for vitjande.

Samtidig veit vi at det er utslepp knytt til produksjon av møblar. Spørsmålet er korleis vi kan bidra til å redusere miljøbelastninga, og samtidig fremje innovasjon i det lokale næringslivet, ved hjelp av kostnadseffektive løysingar. Og korleis kan vi gjere alt dette utan at det går utover krav til kvalitet, komfort og estetikk?

Sirkulær økonomi er ein spanande måte å tenkje på knytt til dette, og aktørene har derfor startet ein dialogprosess mot marknaden for å finne ut korleis dei kan gjennomføre sirkulære anskaffingar av møblar på ein måte som tek vare på eit stort og komplekst behov.