Nytt jakkekonsept for Politiet

På bestilling fra Politidirektoratet har Politiets fellestjenester (PFT) igangsatt en prosess for å utvikle et nytt jakkekonsept til den daglige operative tjenesten for Politiet. Det nye jakkekonseptet skal erstatte tre eksisterende produkter: kort skinnjakke, lang vinterjakke og Natogenser.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Om anskaffelsen