Nytt jakkekonsept for Politiet

På bestilling fra Politidirektoratet har Politiets fellestjenester (PFT) igangsatt en prosess for å utvikle et nytt jakkekonsept til den daglige operative tjenesten for Politiet. Det nye jakkekonseptet skal erstatte tre eksisterende produkter: kort skinnjakke, lang vinterjakke og Natogenser.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Om anskaffelsen

 

PFT har gjennomført en brukerundersøkelse for å registrere hvor fornøyd/misfornøyd brukerne er med dagens uniformskonsept. Svarene herfra samt andre tilbakemeldinger registrert over tid, dannet grunnlaget for å planlegge utvikling av et nytt jakkekonsept for den daglige operative tjenesten til politiet. Videre har brukergrupper bidratt med sin operative kunnskap om hvordan dagens produkter fungerer i arbeidshverdagen og gitt betydelig innspill i prosessen.

Status: Politiet valgte kanadisk kvalitet