Tips og triks for anbudsprosesser

av Bjørnar Grønhaug

Skal du levere anbud i en innovativ offentlige anskaffelse for første gang, eller vil du bare ha litt tips og triks for hva som er viktig å tenke på i anbudsprosessen? Carl Henriksen har snart 12 års erfaring som innkjøper og innkjøpssjef i Lillestrøm kommune. I videoen under forteller han om hva du bør eller ikke bør gjøre og hvordan du skal gå frem når du skal levere et anbud på en innovativ offentlig anskaffelse.

Videoen varer i 20 minutter og tar deg gjennom de viktigste momentene i en anbudsprosess. Det aller viktigste tipset innkjøpssjefen vil at du skal ta med deg er at innkjøpere gjerne vil høre fra deg og bli kjent med ditt selskap. Skal de kunne vurdere deg i en anbudsprosess må de kjenne til deg og virksomheten din. Så ta kontakt!

Se innholdsfortegnelse med tidskoder lenger ned på siden.

 

I løpet av videoen får du:

  • Viktigste forskjell mellom innovative og tradisjonelle offentlige anskaffelser (01:20)
  • Dialogmuligheter før kunngjøringen av en konkurranse (02:05)
  • Doffin for dummies – hva er Doffin og hvordan bruke dette verktøyet? (04:20)
  • De viktigste delene i regelverket (08:50)
  • Gangen i en konkurranse (10:55)
  • Viktige elementer og begreper – «ordbok» (13:58)
  • Kvalifikasjonskrav (14:13)
  • Kravspesifikasjon (15:00)
  • Vekting / evaluering / tildelingskriterier (15:50)