Se video fra LUP Konferansen 2023

av Bjørnar Grønhaug

Med 25 av Norges dyktigste på innovative anskaffelser på scenen og over 100 toppledere i salen var LUP Konferansen 2023 full av energi, erfaring, innsikt og kunnskap om innovative anskaffelser. Vi er stolte over å få jobbe så tett og godt med alle partnere, leverandører og andre samarbeidspartnere.

 

Målet med LUP Topplederkonferanse var å øke kjennskap til mulighetsrommet for innovasjon på tvers av offentlige og private aktører. Vi vile også bevisstgjøre beslutningstakere og ledere om betydningen av et strategisk fokus på anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsvekst.

Under konferansen ble det spesielt tydelig hvor avgjørende det er med tydelig ledelse og god forankring på alle nivåer, for å få gjennomført innovative offentlige anskaffelser. Det kom også klart frem at effektene av innovative anskaffelser er langt mer enn hver enkelt løsning. Leverandørene pekte på bieffekter i form av nye markedsmuligheter, videreutvikling av løsninger, økt næringsvekst og økt omsetning. Innkjøperne pekte på sin side endringer i kultur og ledelse, som positive effekter av å gjennomføre innovative anskaffelser. Flere fremhevet også hvordan LUP er en brobygger som bygger effektive samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Takk til alle som deltok på konferansen og gjorde det til en inspirerende dag for alle!