prosjektblogg

Robotene er klare for offentlig sektor!

av Adrian Andersen

Robotiseringsområdet i offentlig sektor er ett brennhett tema. Sprengt kapasitet på lokalet når over 100 aktører fra kommuner, stat og leverandører av robotiseringsteknologi møttes til en uformell diskusjon om robotiseringsteknologi 30. august. Se opptak og presentasjoner her.

Kommune-Norges første robot, Bergen kommunes digitale medarbeider Digifrid, sparer kommunen for både tid og penger. Den håndterer en rekke administrative oppgaver, som digital utsending av brev og fordeling av pleie- og omsorgsmeldinger. Det er anslått at Digifrid i første omgang vil utføre oppgaver som tilsvarer om lag 12 årsverk. -Men det må være helt andre muligheter for deling enn i dag hvis kommunesektoren i større grad skal lykkes og få opp farten i digitaliseringen, understrekte Kjetil Årvik i Bergen kommune.

Vi håper flere offentlige aktører ble inspirerte til å gå sammen for erfaringsutveksling rundt anskaffelse av robotiseringstjeneste, både før, under og etter. Leverandørutviklingsprogrammet hjelper til med koordinering og fasilitering, så det er bare å kontakte oss ved spørsmål!

Presentasjonene, opptak og oppsummering fra workshopen ligger her.

Hovedtiltakene som ble foreslått under workshopen, er disse:

Offentlige aktørers oppgave: – sende signal til KS om ønske om felleskomponent – søke støtte for å komme i gang, medfinansieringsordning, digitaliseringsråd – melde interesse til Leverandørutviklingsprogrammet for å være med i erfaringsoverføring rundt anskaffelsesprosesser av robotiseringsteknologi – være front runners og samhandle på tvers av kommunegrensene
KS oppgave -undersøke mulighet for systemintegrasjon i Fiks-platformen
Leverandørutviklingsprogrammets oppgave: – matchmaking mellom kommuner, forberede leverandører