Midt-Norske aktører nysgjerrige på innovasjonspartnerskap!

av Adrian Andersen

17.januar møttes Midt-Norske representanter fra både innkjøper- og leverandørsiden for å høre om innovasjonspartnerskap: hva er det, hvem passer det for og hvordan kan vi nyttegjøre oss av det?

Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosess som tilrettelegger for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før.

Sunniva Fjelde fra Innovasjon Norge og Johan Englund fra Difi orienterte om innovasjonspartnerskap og tipset om denne siden for informasjon om en forenklet prosess.

Den teoretiske innledningen ble etterfulgt av to praktiske eksempler.I Danmark avdekket de i behovsfasen at dehydrering blant eldre utgjorde en stor andel av svingdørspasientene i tre kommuner. Det var store kostnadsdrivere forbundet med dette problemområdet og de testet derfor problemet og mulige løsninger sammen med et bredt spekter av næringsliv i markedsdialogen. Når de var kommet til konkurransefasen og løsningsforslagene kom inn, viste det seg at samtlige av løsningene var fra konsortier som hadde blitt dannet gjennom markedsdialogen. Her samarbeidet gründere med større bedrifter, forskningsinstitusjoner med klynger etc. Danskene er fortsatt i konkurransefasen og målet er å inngå partnerskap med tre ulike konsortier. Gøran Van Den Burgt fra Mode sensors fortalte om hvordan han hadde arbeidet med innovasjonspartnerskap i Danmark – hvor løsningen deres er «plaster» som måler hydreringsnivå i kroppen.

Innovasjonspartnerskap egner seg for de store samfunnsutfordringer og er ikke nødvendigvis den mest hensiktsmessige anskaffelsesformen for alle. Men innovasjon i anskaffelsesprosessen kan gjøres på flere måter!  Når målet er nye løsninger kan alternativ for eksempel være førkommersiell anskaffelse. Eduapp4Syria er et eksempel; en app som Norad har anskaffet for å  hjelpe Syriske barn med å lese og skrive.

Etter foredragsrunden og en god lunch møttes deltakere på tvers for å diskutere hvilke problemstillinger som er egnet for innovasjonspartnerskap. Her ble innovasjonspartnerskap diskutert ut i fra bransjene som deltok, med fokus på bygg, klima og helse.

Deltakerne ble til slutt oppfordret til å diskutere sin drømmeutfordring som innovasjonspartnerskap kunne brukes til å løse. Løsninger som får det beste ut av grundere, offentlig og privat sektor? Hva med veier som genererer energi til å smelte snø og vedlikehold belysning? Eller litt mer spøkefullt – kan vi finne medisin mot endringsvegring?

«Vi må finne bedre løsninger for Norge, og vi har dårlig tid», ytrer deltaker May Hembre fra Forsvarsbygg energisk. Kanskje innovasjonspartnerskap vil være en nyttig prosess i så måte?

Kommenter gjerne eller kontakt oss om du har spørsmål eller innspill om innovasjonspartnerskap!