KS Bedrifter styrker innovasjonskompetansen sin

av Cecilie Endresen

Flere KS bedrifter hadde funnet veien til Oslo for å få mer kunnskap om innovativ anskaffelser, og hvordan benytte metoden som et verktøy for å etterspørre de mest fremtidsrettede og innovative produktene og tjenestene; til det beste for brukerne og samfunnet.
Deltagerne fikk blant annet innsikt i forskjellen på en ordinær og en innovativ anskaffelse. At den første forskjellen er at man bruker mer tid og ressurser for å avdekke utfordringen og kartlegge behovet. At den største forskjellen er at man tar i bruk dialog før utlysning; både for å snakke med brukere om behovet og leverandører for å snakke om muligheter. Og at den tredje forskjellen er at man i stedet for å fortelle leverandørene hva man skal ha, beskriver behovet og overlater løsningene til leverandørene. Kurset er det første av to kurs hvor kurs to vil fokusere på hvordan du kan bruke innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og utvikling av virksomheten - virksomhetsstyring. Under kan finner du link til presentasjonen fra kurset.

Flere KS bedrifter hadde funnet veien til Oslo for å få mer kunnskap om innovativ anskaffelser, og hvordan benytte metoden som et verktøy for å etterspørre de mest fremtidsrettede og innovative produktene og tjenestene; til det beste for brukerne og samfunnet. Deltagerne fikk blant annet innsikt i forskjellen på en ordinær og en innovativ anskaffelse. At den første forskjellen er at man bruker mer tid og ressurser for å avdekke utfordringen og kartlegge behovet. At den største forskjellen er at man tar i bruk dialog før utlysning; både for å snakke med brukere om behovet og leverandører for å snakke om muligheter. Og at den tredje forskjellen er at man i stedet for å fortelle leverandørene hva man skal ha, beskriver behovet og overlater løsningene til leverandørene.

Kurset er det første av to kurs hvor kurs to vil fokusere på hvordan du kan bruke innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og utvikling av virksomheten – virksomhetsstyring. Under kan finner du link til presentasjonen fra kurset.

Presentasjonen fra kurset