Hvordan styre Norge i riktig retning nå?

av Bjørnar Grønhaug

Med nyvalgte politikere som snart skal ta over styringen av kommuner og fylkeskommuner over hele landet er det viktig at innovative anskaffelser blir tatt inn i strategier og styringsdokumenter. Derfor sendes det i disse dager ut fire råd til de folkevalgte om hva som skal til for å lykkes med å være en innovasjonsvennlig fylkeskommune eller kommune.

Innovative anskaffelser er et strategisk verktøy som bidrar til bedre løsninger og bærekraft på alle offentlige ansvarsområder, fra helse og omsorg til klima, vann, avløp og veiprosjekter. Å være en innovasjonsvennlig kommune vil i tillegg til de direkte gevinstene bidra til et bilde av en mer attraktiv kommune for både næringsliv og innbyggere, som skaper økt bolyst og tiltrekker seg bedriftsetableringer og attraktive arbeidsplasser. 

For å lykkes med å være en innovasjonsvennlig kommune er det nødvendig å: 

  • Sette mål for innovative anskaffelser, eksempelvis 10% av innkjøpene, og forankre bruken av innovative anskaffelser i kommunens anskaffelsesstrategi og andre styringsdokumenter. 
  • Søke samhandling med nærliggende fylkeskommuner for fellesprosesser rundt innovative anskaffelser, for å fremstå mer attraktive for leverandører og gi bedre løsninger for innbyggerne deres. 
  • Ha dialog med leverandører i forkant av anskaffelsene om hvilke behov dere har, for å sikre gode, bærekraftige løsninger tilpasset behovet. 
  • Ved store investeringer og innkjøp bruk Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) for å undersøke mulighetene for å gjøre det som en innovativ anskaffelse. 

Hjelp oss gjerne med å spre disse punktene. Kopier dem inn i en e-post og send dem til kommunestyrer og politikere nær deg.