Hvor innovativ er virksomheten du jobber i?

av Ida Laustsen

Bruker dere anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å få til mer innovasjon og bedre løsninger? Ligger dere over eller under det nasjonale snittet på 1,4%?

Illustrasjon: Menon Economics, kilde: Doffin
1,4% av anskaffelsene er innovative

Bruker din virksomhet anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å få til mer innovasjon og bedre løsninger? Årlig blir 12 000 anskaffelser lagt ut på DOFFIN. I 2016 var det 180 innovative anskaffelser på DOFFIN. Det utgjør 1,4 %. For de kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter som jobber tett med oss i Leverandørutviklingsprogrammet, er prosenten for innovative anskaffelser på 2,8 % i følge midtveisevalueringen av Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Vis verdien av anskaffelser og innkjøp

For å vise verdien av anskaffelser, er det en god idé å tallfeste, måle og konkretisere anskaffelsene din virksomhet gjør. Du kan bruke innkjøp som et strategisk virkemiddel for å nå målene virksomheten har satt seg. Mange virksomheter har en anskaffelsesstrategi hvor det står at de skal være innovative og ta i bruk innovative anskaffelser. Hvor mange av anskaffelsene dere gjorde i fjor ble gjennomført med behovskartlegging og markedsdialog? Kan virksomheten din sette seg mål om at X antall anskaffelser i året skal gjennomføres som en innovativ anskaffelse? Da blir det enklere å se om man er på vei i riktig retning!

Synliggjør at anskaffelser bidrar til innovasjon!

Slik synliggjør du at du jobber for å nå målene til virksomheten din har satt om å være innovativ. Tall og statistikk bidrar også til å synliggjøre og forankre i egen virksomhet. Hvis du har tall som kan vise til resultater, vil du få oppmerksomhet rundt det du gjør. Hvor mange innovative anskaffelser gjør virksomheten din årlig? Ligger din virksomhet lenger fremme enn det nasjonale snittet på 1,4%?