Hospitering i Helsingfors: Lærdom fra våre finske kolleger

av Stig Bang-Andersen

Har du noen gang lurt på hvordan det er å dykke inn i en annen organisasjons kultur og teknologiske løsninger? Vel, jeg fikk nylig muligheten til nettopp det!

Som innovasjonspådriver gjelder det å holde seg oppdatert på siste fremskritt og ikke minst lære av andre som jobber i praksisfeltet.

Hospitering er en god måte å tilegne seg fersk kompetanse, styrke kunnskaper på eget fagområde, etablere nettverk og dele erfaringer med andre.

Ved å hospitere hos en partner- eller søsterorganisasjon får en innblikk i hvordan andre løser utfordringer. Det gir også nye perspektiver og inspirasjon fra andres praksis som kan tilpasses til vår egen kontekst.

I månedsskiftet januar/februar fikk jeg muligheten å hospitere hos vår finske søsterorganisasjon i Helsingfors som jobber mye med den samme tematikken som LUP gjør i Norge. Dette har styrket kompetansen hos både hos meg som hospitant, og forhåpentligvis for virksomheten som vert. Jeg har brukt muligheten til å knytte bånd med kolleger innenfor samme fagfelt i Finland, noe som er nyttig for fremtidig samarbeid og kunnskapsdeling.

Finland er av mange kjent for sin sterke teknologisektor, i tillegg er Finland og Norge relativt jevnbyrdige når det kommer til areal og folketall. I Finland bruker offentlig sektor rundt 47 milliarder euro på anskaffelser årlig, og en del offentlige innkjøpere har inngått en «Green Deal» for å sikre at innkjøp bygger opp under klimamålene som er satt nasjonalt. Den forrige regjeringen til Sanna Marin innførte mål om at 10 prosent av alle offentlige innkjøp skal være innovative i løpet av riksdagsperioden – et mål som ble nådd med god margin forrige år.

Noen av tiltakene var bl.a å;

  • samordne regjeringens mål og konkrete politikk med departementene for å øke deres samarbeid på det praktiske nivået
  • bruke offentlige anskaffelser som et middel for oppnåelse av bærekraftsmålene
  • gi opplæring og spre beste praksis for å bygge kompetanse hos oppdragsgivere
  • utrede muligheter for å spre risikoen ved innovative anskaffelser ved etablering av risikofond
  • jobbe med konkurransepolitikken, bl.a gjennom å se på muligheter for å øke konkurransen i sektorer med mangelfull konkurranse
  • legge økt vekt på kvalitetskriterier i offentlige anbud, bl.a ved å endre offentlighetsloven, anskaffelses- og konsesjonskontrakter for å oppmuntre oppdragsgivere til å vurdere forholdet mellom pris og kvalitet og den totale kostnaden som de primære kriteriene for mest økonomisk fordelaktig løsning, og å bruke anskaffelsesprisen som eneste kriteriet kun i begrensede tilfeller.

Videre følger noen innblikk fra møter og hverdagsliv i den finske hovedstaden:

Norges ambassadør til Finland ønsket velkommen til den møte norsk-finske handelsforeningen på ambassaden, hvor det bl.a ble gitt en perspektivmelding fra Finlands bank og Nordiske investeringsbanken (NIB).

I et tidligere sykehus holder gründersamfunnet Maria 01 til, som Nordens ledende startup-campus eid bl.a av Helsingfors kommune for å bidra til koblinger mellom oppstartsvirksomheter og nettverk av større bedrifter for å hjelpe hverandre med å lykkes. Her holder bl.a KIRA-forum til; et bærekraftig vekstprogram for bygg- og eiendomsbransjen.

Både Forum Virium og Business Finland jobber med innovative anskaffelser. Førstnevnte er Helsingfors kommunes innovasjonsselskap som har samarbeidet om smartby-tematikk med flere norske kommuner, og gjennomført flere før-kommersielle anskaffelser på EU-nivå. Sistnevnte arbeider mye med utvikling, skalering og eksport av (f)innovasjoner.

 

Kommunförbundet (tilsvarende KS i Norge) har sammen med finansdepartementet og næringslivet opprettet et samarbeidsprogram for effektivisering av offentlige anskaffelser, gjennom å fremme bærekraft og sosiale konsekvenser av investeringene.

Ellers har vinteren vær preget av presidentvalgkampen hvor tidligere statsminister Alexander Stubb (samlingspartiet) stakk av med seieren i andre valgrunde. Sittende regjering har måtte tåle sterk kritikk for mange av sparetiltakene og reformene som for tiden gjennomføres, noe som har resultert i flere store streiker. På den søtere siden fikk jeg til kaffen smake generøse mengder med både Runebergstårta til ære for nasjonalskalden Johan Ludvig Runebergs bursdag 5. februar samt fastelavnsboller med mandelfyll.

Alt i alt har det vært et nyttig og lærerikt opphold (med utskrevet notatbok). Takk (kiitos) for gjestfriheten her i Finland! Nå ser jeg frem til noen måneder med litt annerledes oppgaver i foreldrepermisjon.