Fremtidens renseanlegg har spredd seg til Innlandet 

av Kjersti Granaasen

Innlandet, som resten av Norge, står overfor store investeringer i vann- og avløpssektoren de kommende årene. God vannkvalitet er viktig for alle. Vi trenger mer kunnskap for å kunne løse utfordringene effektivt. Samhandling kan føre oss raskere til målet.

Innlandet, som resten av Norge, står overfor store investeringer i vann- og avløpssektoren de kommende årene. Dette er knyttet til nye rammebetingelser og avløpsdirektiver fra EU. Men viktigst av alt knyttet til behovet for god vannkvalitet som vi innbyggere har. Dette har ført til et økt behov for samarbeid og utvikling av nye løsninger for renseanleggene. På et nylig møte deltok 14 kommuner fra Innlandet for å diskutere fremtiden for regionens renseanlegg og hvordan man kan dra nytte av det pågående arbeidet i Osloregionen.    

 

Siden våren 2023 har 22 kommuner rundt Oslofjorden jobbet sammen i en fellesprosess for å få oversikt over hva utfordringene består i mer konkret. Våren 2024 ga markedet sine innspill til løsninger på behovene og hvordan samhandle videre. 

All innsikt fra prosessen med kommunene rundt Oslofjorden vil munne ut i en rapport med et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes av andre kommuner med likelydende behov i Norge. Rapporten vil presenteres i slutten av oktober 2024.   

Basert på arbeidet som er gjort inviterte Norsk Vann og LUP kommunene i Innlandet til informasjonsmøte om oppstart av en fellesprosess i regionen. Målet med møtet var å finne en felles forståelse av behov hos kommunene i forhold til renseanlegg, dele kunnskapen som er avdekket så langt, og å invitere til samhandling for å dra nytte av arbeidet som allerede er i gang. 

14 kommuner deltok på informasjonsmøtet om Fremtidens renseanlegg for Innlandet og det var tydelig at de var svært engasjerte og ivrige etter å komme igang med videre arbeid.  Videre prosess i Innlandet vil fortsette når rapporten og kunnskapsgrunnlaget blir presentert i oktober. I denne forbindelse vil alle kommuner i Innlandet, i tillegg til de som møtte på informasjonsmøtet, bli invitert til å delta i den videre prosessen. Vi forventer oppstart av denne i november/desember.