Arendalsuka program 2024

av Bjørnar Grønhaug

På Arendalsuka 2024 har LUP - Leverandørutviklingsprogrammet to egne arrangementer, og deltar på en rekke arrangementer blant våre samarbeidspartnere, partnere og eiere. Vi er tilstede hele uka. Under finner du vårt program for egne arrangement og andre arrangementer vi deltar på under Arendalsuka 2024.

Mange kommuner opplever strammere økonomi og mangel på arbeidskraft – samtidig  som de offentlige tjenestebehovene øker. Behovet for mer kostnadseffektive og personellbesparende løsninger er prekært.

Men utvikling og innovasjon koster i første omgang og innovasjon er forbundet med risiko. Hvordan sørge for treffsikker risikoavlastning og gevinstdeling  som bidrar til at 750 milliarder offentlige innkjøpskroner holder innovasjonstakten høy? Og hvordan sørge for at løsningene som utvikles tas i bruk av flere, slik at de blir mest mulig lønnsomme?

Vi viser frem konkrete eksempler på hvordan innovative anskaffelser har ført til utvikling av kostnadseffektive, personellbesparende løsninger som har gitt økt bærekraft innen helse og infrastruktur i Norge. Etter presentasjoene blir det samtale med politikere fra både posisjon og opposisjon om nye og bedre løsninger!

Tid: Torsdag 15.08 kl 10.00 – 10.45

Sted: MØR Biffhus

Link til arrangement i Arendalsuka program 2024: Innovasjon i offentlig innkjøp: En katalysator for bærekraftig utvikling

Plakat med bilde av deltakerne

Sammen med Norsk Vann setter vi fokus på rent vann i norske fjorder og kystlinje. At du kan bade i både fjorder og innsjøer regnes som en selvfølge i Norge. Men for å holde vannet rent kreves det store og moderne renseanlegg. Med nye avløpsdirektiver og økende krav til renset vann, står Norge overfor en av de største miljø- og infrastruktursatsingene noensinne. Det reiser flere spørsmål:

Hvordan skal vi løse dette på en bærekraftig måte?

Fins det hindringer som må fjernes?

Finnes det muligheter som kan utnyttes bedre?

Og hvem skal ta regningen?

Vi inviterer til samtale med representanter fra kommunene, leverandørene og fagmiljøet om hvordan vi sammen kan takle utfordringene knyttet til økte investeringsbehov og gebyrøkninger, på en måte som ivaretar økonomisk, miljømessig, og sosial bærekraft.

Tid: Tirsdag 13.08 kl 08.30 – 09.15

Sted: MØR Biffhus

Link til arrangement i Arendalsuka program 2024: Tidenes avløpssatsing – Fremtidens renseanlegg i Norge

Andre arrangement vi deltar på:

Mandag

Dialog på vannet: Rammebetingelser for teknologinæringen

#vårtagder arrangerer en samtale om Digitalisering, næringslivet og verden

Næringsminister Cecilie Myrseth og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung jobber med veikart for teknologinæringen. Det er behov for å skape et økosystem hvor næringsliv og kommuner utvikler sammen for å lykkes med digital transformasjon.

Kommuner som settes i stand til å ta risiko og prioritere teknologiutvikling kan være gode motorer for det lokale næringslivet. Kommuner kan være med på å skape et lokalt og stabilt marked for teknologiutvikling og med det omstilling i både privat og offentlig sektor. Det vil kreve investeringer, og et større marked. Begge deler finner vi i Europa. 

Tid: Mandag 12.8 kl 15:00 – 15:45

Sted: S/S Solrik – Digin-båten på Rådhusbrygga

Link: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/25409

Onsdag

Hel(s)e Norge eksporterer

Norge har satt helsenæriongen på et av de øverste hyller for eksport.
Målet er å øke eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder kroner i 2030. Helsenæringen har et stort globalt marked, med 70 prosent av eksporten rettet mot USA og Canada, samt betydelig aktivitet i Norden, Europa og Asia. Denne satsingen er en del av regjeringens eksportreform “Hele Norge eksporterer”. Hva må til for å bygge en helsenæring som er robust nok til at den kan konkurrere på et sylskarp internasjonalt marked?
Deltakere:
 • Per Niederbach, Divisjonsdirektør Eksport, Innovasjon Norge
 • Fredrik Syversen, IKT-Norge
 • Riche Vestbye, LUP
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Tid: Onsdag 14.08 kl 09:00 – 09:45

Sted: EHIN-scenen

Link: https://ehin.no/arendalsuka-2024/#program

Procure4Health: Utforming av disruptive forretningsmodeller for offentlige anskaffelser

Kristiansand kommune arrangerer en workshop to workshops og en diskusjon.

Workshop 1 & 2:

 • Intro case: CRANE
 • Hva er nøkkelkomponentene i en forretningsmodell? (fra næringslivet og helse og omsorg).
 • Hva er value propositions for å støtte forretningsmodellen? (for alle interessenter, sett fra næringslivet og helse og omsorg)
 • Hva er de planlagte gevinstene som forventes forvente? (primært for innbyggere, helse- og omsorgsorganisasjoner, men også innovasjonsindustrien og datadrevne tjenesteleverandører)
 • Hva er de åpenbare juridiske hindringene for bruk av disruptive digitale forretningsmodeller? (fra perspektivet næringsliv og helse og omsorg, inkludert innbygger)

Workshop 3, diskusjon:

Kan vi forene ulika intressenters intresse i disruptiva forretningsmodeller for anskaffelse i offentlig sektor? (fra perspektivet næringsliv og helse og omsorg).

 • Intro case: CRANE
 • Samle trådene fra WS1 og WS2
 • Hva er veien videre for nye forretningsmodeller.

Los: Ingebjørg Harto

Tid: Onsdag 14.8

WS1 kl 09:30 – 11:00

WS2 kl 13:30 – 15:00

WS3 kl 15:30 – 17:00

Sted: S/S Solrik – Digin-båten på Rådhusbrygga

Link: https://www.arendalsuka.no/programsok/details/24952

Blir dette tillitsreformen i praksis?

Er dette tillitsreformen i praksis? Hva er målet og kan det måles?

24 millioner kroner  er satt av over statsbudsjettet i de tre neste årene for at 12 lokale NAV kontor skal jobbe med å løse utenforskap sammen med sosiale entreprenører/ ideelle aktører.

Er dette tillitsreformen i praksis?

Vi spør

 • Hva er intensjonen med samarbeidet mellom lokale NAV kontor/ kommunen og de ideelle aktørene?
 • Hvilke ambisjoner har de enkelte aktørene?
 • Har de felles mål? Kan det måles?
 • Hvilken rolle spiller NAV stat?
 • Hva skjer når de tre årene med finansieringe via direktoratet tørker inn?
 • Kan dette være et forabeid/pilot for en Innovativ anskaffelse som etterspør sosial effekt og måling?

Deltakere:

 • Lise Arvesen, Daglig leder, Effektlab AS
 • Inger Roll-Matthiesen, Advokat og partner, Advokatfirmaet Berngaard
 • Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør, NAV
 • Ingebjørg Harto, Daglig leder, LUP
 • Charlotte Hedberg, Avdelingsleder, NAV Fredrikstad
 • Karianne Vestberg, Prosjektleder, NAV Fredrikstad
 • Christine Paus Bjørnstad, Daglig leder, Fontenehuset Fredrikstad

Tid: Onsdag 14.8 kl 12:00 – 12:45

Sted: MV Thea, Seilbåt ved Rådhusbrygga

Link: https://program.arendalsuka.no/event/view/25770

Torsdag

Velferdsinnovasjon: Skap rom for nytenkning, samarbeid og skaperkraft – på ekte

I lys av Helsepersonellkommisjonens rapport og de kritiske behovene for omstilling, effektivisering og økt produktivitet i helse- og omsorgstjenestene, inviterer vi til innledninger og debatt om hvordan det på ekte kan skapes rom for skaperkraft, samarbeid og nytenkning.

Norge står overfor en akutt mangel på arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, noe som krever radikale endringer i måten vi tenker og organiserer tjenestene våre på. Hvordan kan vi overkomme barrierene som hindrer innovasjon og fremme en kultur for kreativitet og åpenhet for nye løsninger?

Til tross for behovet for endring, ser vi at mange sliter med, eller er uvillige til, å iverksette endringer eller implementere nye løsninger.

Vi vil derfor diskutere hvordan vi kan fremme en kultur for innovasjon og kreativitet i offentlige velferdstjenester og kommunehelsetjenesten. Vi vil også løfte fram hvordan samarbeid med private aktører kan styrke vår kapasitet og kvalitetsutvikling, og hvordan dette samarbeidet og kontrakter bør utformes for å bli en suksess og for å ta ut det potensialet private aktører har for innovasjon og effektivisering.

Alle peker på utfordringene vi som samfunn står ovenfor de neste årene og tiårene, men så langt er det altfor få som på ekte slipper løs innovasjons- og skaperkraften.

Hva kan og bør gjøres for å forløse dette potensialet og for å få nødvendig velferdsinnovasjonstempo?

Det blir innledninger og deretter panelsamtale ledet av NHCs kommunikasjonssjef Arnfinn Løvoll-Nordbø.

Tid: Torsdag 15.8 kl 15:00 – 16:00

Sted: «Aberia-huset» / Torvet 4, Kirkens Bymisjon, 1.etg, inngang fra torget

Link: https://www.arendalsuka.no/programsok/details/24495

Fredag

Forskningsfrokost: Lovpålagte og nødvendige anskaffelsesaktiviteter – suksesskriterier

På vegne av KS har Oslo Economics kartlagt suksesskriterier og barrierer for kommunenes gjennomføring av lovpålagte og nødvendige anskaffelsesaktiviteter.   Hvorfor lykkes noen med anskaffelsene og hvilke barrierer hindrer etableringen av nødvendig kompetanse og ressurser i de kommuner som ikke lykkes? Mange kommuner mangler innkjøpsfaglig kompetanse og går dermed glipp av store gevinster i anskaffelsene. Nå kommer en NOU som foreslår at alle kommuner har slik kompetanse. Men finnes denne kompetansen tilgjengelig og er det nyttig?

Arrangør: KS

Tid: Fredag 16.8 2024 kl 08:00 – 09:00

Sted: Lille hotell

Link: https://www.arendalsuka.no/programsok/details/24098

Denne siden oppdateres fortløpende etterhvert som flere program blir klare. Abonner på vårt nyhetsbrev for å få med deg oppdateringer og siste nytt om innovative offentlige anskaffelser.