Røde Kors

Røde Kors er en humanitær organisasjon som gir nødhjelp i krigs- og konfliktområder, naturkatastrofer og andre krisesituasjoner. De jobber for å redde livlindre nød og fremme menneskeverd