Råde

Råde er en kommune i Østfold fylke på Østlandet. Den ligger mellom byene MossSarpsborg og Fredrikstad. I tillegg har Råde grense mot Våler i nord, og i vest strekker kommunen seg utover Oslofjorden til Færder og Tønsberg. Råde kommune er posisjonert som et sentralt trafikknutepunkt i Østfold. Norges hovedinnfartsåre E6 går gjennom kommunen, det samme gjør Østfoldbanen, og Råde har egen jernbanestasjon. Moss lufthavn ligger på grensen mellom Råde og Moss.