Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

Kontaktinformasjon

Nettside