Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid

NRI Innkjøpssamarbeid er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Nittedal kommune er vertskommune for NRI.

NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. NRI holder til i Nittedal rådhus.