Nedre Eiker kommune

Nedre Eiker kommune ligger i Buskerud fylke og har nærmere 25 000 innbyggere.

Kontaktinformasjon

E-post:

post@nedre-eiker.kommune.no

Telefon:

32 23 25 00

Relaterte anskaffelser (1)

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til…