NAV hjelpemiddelsentral Agder

Er NAVs hjelpemiddelsentral lokalisert i Agder, som ligger i Lillesand.

Relaterte anskaffelser (1)

Optimalisering av logistikk-løsning for miljøgevinst og økt brukertilfredshet

NAV hjelpemiddelsentral Agder har gjort flere tiltak for å gjøre egen transport og logistikk mer bærekraftig. Samlasting er identifisert som en ytterligere mulighet. Hjelpemiddelsentralen starter nå et pilotprosjekt med formål om bedre koordinering slik at ledig kapasitet blir utnyttet på…