Lier kommune

Lier kommune er en grønn og landlig kommune med sentral beliggenhet i Oslo-regionen, og har i overkant av 28.000 innbyggere.

Kilde: https://www.lier.kommune.no/organisasjon/om-lier/

Relaterte anskaffelser (1)

Miljøovervåking Ytre Oslofjord

Fagråd for Ytre Oslofjord er et kommunesamarbeid som bl.a. overvåker miljøkvaliteten i Ytre Oslofjord, med hovedvekt på eutrofi. Det er forventet behov for mer intensivert overvåking, både pga. krav fra Statsforvalteren, revisjon av avløpsdirektivet og den kritiske tilstanden i Oslofjorden.…