Hvaler

Hvaler er en øykommune i Østfold fylke på Østlandet. Den ligger ytterst i Oslofjorden, på østsiden av fjorden, syd for Fredrikstad. Kommunen består av 833 øyer, holmer og skjær over 20 km². Største tettsted er kommunesenteret Skjærhalden, som ligger på Kirkøy. Fra Skjærhalden til Fredrikstad er det ca. 28 km. Kommunen passerte 4517 innbyggere i 2017. I den mest aktive ferieperiodenom sommeren er det cirka 30 000 personer i kommunen. Den største primærnæringen er fiske (i 1990 var 8 % av 1 452 yrkesaktive innen fiskeri). Utgårdskilen, Hvalers viktigste fiskerihavn, er den største fiskehavnen øst for Lindesnes.