Hol

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Kommunen har servicetorg på kommunehuset i Hol. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen – ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

Relaterte anskaffelser (1)

Nytt skolebygg på Geilo barne- og ungdomskole

Hol kommune ønsker å gå til anskaffelse av nytt barnetrinn (1-7) for Geilo barne- og ungdomsskole. Det er ønskelig at et nytt barnetrinn bygges i direkte tilknytning til dagens ungdomsskole. Det gir mulighet for å samle personal og administrasjon slik…