Helseinn – HelseINN

Helseinn er en ideell forening som består av partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor. Sammen med kommuner, sykehus, utdannings- og forskningsinstitusjoner, bedrifter og frivillige organisasjoner jobber vi sammen for bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester i Innlandet.