Startprogram

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet. Startprogrammet er gratis.

Last ned PDF av foilsettet til Startprogrammet med lenker til fordypning og tips. For å se forelesningsnotatene til hver foil trykker du på snakkeboblen øverst til venstre på foilene.

(Klikk på foilen for nedlasting)

Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster.

I Startprogrammet bruker vi eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:

  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy – hvordan bruke anskaffelser til å realisere virksomhetens mål og planer.
  • Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
  • Dialogen med markedet
  • Behovskartlegging og brukerinvolvering
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
  • Gjennomføring i praksis

Sjekk kalenderen for å se hvor og når neste Startprogram er og meld deg på. 

På anskaffelser.no (Difi) finner du  detaljert veiledning for gjennomføring og maler du kan bruke.