Kontakt oss

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Post
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Besøk
Essendrops gate 3
Majorstuen

Last ned bilde

Last ned vår logo

Last ned bilde

Per Harbø
Programleder
959 43 322
Mathea Fjukstad Hansen
Programrådgiver
40767644

Last ned bilde

Gørill Horrigmoe
Prosjektleder
906 72 754

Last ned bilde

Harald Aas
Seniorrådgiver
920 81 670

Last ned bilde

Riche Vestby
Prosjektleder, helse og omsorg
991 69 952

Last ned bilde

Tina Hageberg Sølvberg
Prosjektleder, klima og miljø
926 29 992

Last ned bilde

Cecilie Møller Endresen
Prosjektleder
997 02 688

Last ned bilde

Tore André Sines
Prosjektleder
915 75 450

Last ned bilde

Marianne Bahr Simonsen
Prosjektleder
934 50 021

Last ned bilde

Hilde Sætertrø
Prosjektleder
416 86 788

Last ned bilde

Jan Håvard Ryen
Prosjektrådgiver
988 87 868

Last ned bilde

Hanne Lystad
Prosjektleder, digitalisering
990 17 245

Last ned bilde

Harald Thoresen
Prosjektleder
970 46 585

Last ned bilde

Marit Holter-Sørensen
Skribent fra Difi
920 98 197

Last ned bilde

Johan Englund
Skribent fra Difi
938 24 553

Last ned bilde

Anne Romsaas
Skribent fra KS
959 71 659