Kontakt oss

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Post
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Besøk
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Last ned bilde

Last ned vår logo

Last ned bilde

Per Harbø
Programleder
959 43 322

Last ned bilde

Mathea Fjukstad Hansen
Programrådgiver
40767644

Last ned bilde

Tore André Sines
Prosjektleder
915 75 450

Last ned bilde

Harald Aas
Seniorrådgiver
920 81 670

Last ned bilde

Ida Laustsen
Prosjektleder
90045216

Last ned bilde

Gørill Horrigmoe
Prosjektleder Oslo, Akershus, Østfold
906 72 754

Last ned bilde

Riche Vestby
Prosjektleder, helse og omsorg
991 69 952

Last ned bilde

Cecilie Møller Endresen
Prosjektleder, BTV-regionen
997 02 688

Last ned bilde

Maiken Nilsen Stensaker
Prosjektleder, Nord
47624483

Last ned bilde

Hilde Sætertrø
Prosjektleder, Midt-Norge
416 86 788

Last ned bilde

Kjersti Granaasen
Prosjektleder innlandet
48052856

Last ned bilde

Elisabeth Smith
Prosjektleder
97747082

Last ned bilde

Solveig Dolen Nesje
Arrangementskoordinator
+ 47 90952015

Last ned bilde

Marit Holter-Sørensen
Sitter i styringsgruppen for Difi
920 98 197

Last ned bilde

Kjersti Berg
Regleverk og metodehjelp
982 90 242

Last ned bilde

Johan Englund
Anskaffelsesekspert fra Difi
938 24 553

Last ned bilde

Anne Romsaas
Sitter i styringsgruppen for KS
959 71 659

Last ned bilde

Helene Hoggen
Seniorrådgiver, Difi
41504078