Pågående anskaffelse

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

Innovasjonsløft

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune å legge til rette for innovasjon og utvikling av en helhetlig IoT-plattform som skal understøtte samfunnsplanens mål om «Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn»

Prosess

Utfordring

Bodø kommune opplever, i likhet med mange andre kommuner, betydelige utfordringer knyttet til et stort antall fragmenterte fag-/delsystemer med manglende integrasjon og samhandling. Resultatet er ineffektiv tjenesteproduksjon, unødvendig ressursbruk og manglende utnyttelse av potensialet for økt tjenestekvalitet og tjenesteinnovasjon på tvers av fag- og samfunnsområder. Dagens systemer legger ikke til rette for å løse voksende urbaniseringsutfordringer samt å oppfylle de visjoner og mål som en utviklingen av Bodøsamfunnet vil måtte kreve.

Les mer

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune, gjennom fokus på blålysetatene, og se på hvordan man kan gjøre disse etatene smartere gjennom innsamling og deling av data – deriblant IoT data og statistiske data. Innenfor blålysetatene er fokuset igjen hvordan man kan benytte disse dataene (f.eks. tilgjengeliggjøring av bygg, konstruksjon og andre data kommunen besitter) i forbindelse med planlegging, trening og utrykning.

Prosjektet bygger på dagens by med eksisterende infrastruktur.

Prosjektorganisering

Det er ansatt en egen prosjektleder og prosjektet er forankret i ledelsen i kommunen. Prosjektgruppen består av personer fra ulike fagmiljø i Bodø kommune og Salten Brann IKS.

Behovskartlegging

Bodø kommune jobber nå sammen med Salten Brann med behovskartlegging, og har engasjert tjenestedesignere for å få tydelig fram brukerbehovet.

bilde

For mer informasjon følg med på Bodø kommunes egen hjemmeside for Smart Arkitektur Bodø.