Pågående anskaffelse

Drift, vedlikehold og utvikling av IT-plattform

Marker kommune ønsker å få bedre oversikt over markedet for IT-tjenester. Kommunen har videre behov for en fremtidsrettet løsning som er fleksibel, effektiv og gir gode muligheter for rask og enkel omstilling i takt med markedet og tjenesteutviklingen.

Dokumenter

Prosess

Kartlegge

Marker kommune har kartlagt behov for anskaffelsen, og forankret anskaffelsen internt i kommunen.

Les mer

Marker kommune har kartlagt dagens løsning, og hva de ønsker i fremtidens løsning. Kommunen har behov for en fremtidsrettet løsning som er fleksibel, effektiv og som gir gode muligheter for rask og enkel omstilling i takt med markedet og tjenesteutviklingen.

Dialog

Marker kommune ønsker gjennom RFI (forespørsel om informasjon) å få bedre oversikt over markedet for IT-tjenester.

Les mer

Marker kommune inviterer interesserte leverandører til å besvare RFI-en og komme med relevante innspill til informasjon som ikke er etterspurt i RFI-dokumentet. Marker kommune vurderer også behovet for en-til-en-møter, hvor leverandørene vil ha mulighet for å utdype og drøfte sine innspill.

Marker kommune har som ambisjon å bli en innovativ kommune med fokus på gode og moderne IT-tjenester for kommunens innbyggere og ansatte. Digitaliseringen forventes å føre til bedre og mer effektive tjenester, samtidig som personvernet ivaretas gjennom robuste, sikre og trygge IT-tjenester. I tillegg ønsker kommunen å være en pådriver for grønne løsninger. Grønne løsninger skal svare på samtidens behov og videre tilrettelegge for utvikling av fremtidens tjenester. Vi er derfor opptatt av langsiktige og fremtidsrettede løsninger, der drift, vedlikehold og utvikling av kommunens IT-plattform skal skje på en bærekraftig måte.

Frem til nå har Marker kommune samarbeidet med andre kommuner på IT-drift og vedlikehold. Kravene til IT-tjenester og tilgjengelighet har imidlertid økt mye, blant annet med 24/7 drift i omsorgssektoren. Dette utfordrer gjeldende praksis for hvordan man drifter, vedlikeholder og utvikler kommunes IT-plattform. Kommunen står derfor overfor en omfattende modernisering i tiden fremover.

Marker kommune har ikke tilstrekkelig med internressurser til å dekke behovet etter dagens og fremtidens krav. Kommunen ser det derfor som mest hensiktsmessig å sette bort driften, vedlikeholdet og utviklingen av IT-systemene, herunder hele den tekniske plattformen av servere og nettverk. Dette for å oppnå en helhetlig tjeneste, fortrinnsvis skybasert, slik at våre egne ressurser frigjøres til å arbeide med løsninger, oppfølgning og innovasjon.

Se utlysningen på DOFFIN her