prosjektblogg

Politisk drahjelp kan skyte ytterligere fart på utslippskutt og klimagevinster

av Harald Aas

Videre trekkes både Difi sitt arbeid med grønne anskaffelser og Nasjonalt program for leverandørutvikling frem som gode og relevante bidragsytere i så måte, i tillegg til at innovasjonspartnerskap som ny anskaffelsesprosedyre kan være til stor hjelp for det offentlige når nye løsninger må på banen. Med andre ord skulle mye være duket for at fokuset på grønne anskaffelser med klimasmarte løsninger og økt grønn konkurransekraft i det ganske land opprettholdes – eller økes ytterligere.

Èn av erfaringene vi i Nasjonalt program for leverandørutviklingsprogrammet har gjort oss gjennom arbeidet med å fremme de klimasmarte løsningene er nettopp hvor sammensatt dynamikken rundt offentlige anskaffelser er. Alt fra lederforankring, hvordan få relevante leverandører på banen, godt og åpent samspill mellom det offentlige og det private, relevante virkemidler som er tilgjengelige når man trenger dem, og krav i ny lov om offentlige anskaffelser, er elementer som må tas hensyn til for å få til gode løsninger. Og dette er bare noen av  elementene som kan ha en innvirkning. Når denne dynamikken bearbeides på riktig måte, kan offentlige anskaffelser føre til større innovasjoner som både monner i utslippsbudsjettet og kan serieproduseres for et større marked. En erkjennelse i så måte er at jo flere gode krefter som trekker i samme retning, jo bedre.

Nasjonalt program for leverandørutvikling ønsker derfor en slik foreslått øremerking hjertelig velkommen og tror dette vil være med på å holde trykket og fokuset på både nyvinninger og utviklingsløp for de gode og grønne løsningene oppe. Vi som program skal også sørge for å samle enda flere offentlige aktører med samme mål og behov i møtet med markedet, som vi allerede har gjort innen utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Dette er med på å samle etterspørselsvolumet i møte med markedet i større grad, for å gjøre offentlige anskaffelser mer attraktive for dem som sitter på de gode løsningene.

JA til flere gode krefter som spiller på lag; sammen er vi dynamitt!