prosjektblogg

Bedriftene i Trøndelag vil selge grønne løsninger til det offentlige!

av Ida Laustsen

At trøndere er innovative og fremoverlente har vi i LUP visst lenge, og det ble tydelig når over 100 deltakere fra offentlig og privat sektor møttes til dialog om miljøvennlige løsninger i bygg!

GreenStock pitcher miljøløsning

– Gjør du som du alltid har gjort, får du det du alltid har fått! Sa prosjektsjef i Skanska, Stein Eriksen. Og det var en god oppfordring til kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag om å etterspørre nye løsninger. 30 bedrifter møtte opp for å vise frem hva de hadde å tilby av løsninger. En av bedriftene som pitchet sin løsning var GreenStock. GreenStock er en start-up som har utspring i miljøet på NTNU, og har løsninger for ombruk av byggemateriale.

Hvert år er det 1,9 millioner tonn materialavfall i Norge. Det er det samme som 900 000 Teslaer – og det vil vi gjøre noe med! sa August Winther i GreenStock.

Samlet vil løsningene som ble presentert  kutte betydelige CO2 utslipp i byggeperiode og drift. Kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag har satt seg ambisiøse miljømål, og bedriftene kan bidra til at det offentlige når sine mål. Løsningene kan også bidra til offentlige besparelser og næringsutvikling i regionen.

Uten gode miljøløsninger som næringslivet tilbyr, når vi ikke miljømålene vi har satt oss! Sa assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad.

Fylkeskommunen er fremoverlent, og ønsker å ta i bruk grønne løsninger. De neste fem årene skal fylkeskommunen bygge for 3,6 milliarder kroner – så her er det mange muligheter for å selge sine løsninger!

Dialogkonferansen ble arrangert i samarbeid mellom Nasjonalt program for leverandørutvikling, Nelfo, Bravida, EBA, Trøndersk Tre og Trøndelag fylkeskommune.

Pausene utnyttes til dialog!