Snåsa kommune

Snåsa kommune ligger i Nord-Trøndelag og grenser i nord til Overhalla og Grong, i øst til Lierne, i sør til Sverige og Verdal, og i vest til Steinkjer. Kommunen er kjerneområde for Sør-samisk språk og offisielt tospråklig. Snåsa er rik på naturressurser, og utnyttelse av disse er grunnlaget for sysselsetting og bosetting. Joralf Gjerstad, «Snåsamannen», er den mest kjente innbyggeren fra kommunen.

Kontaktinformasjon