Rælingen kommune

Rælingen kommune, etablert i 1929, har 18.161  innbyggere (per 1.1.2019) og ligger på Nedre Romerike sentralt i Akershus fylke med ca. 20 minutter reisetid til Oslo og Gardermoen. Rælingen er delt inn i fem delområder med Løvenstad, Rud, Blystadlia, Fjerdingby, Nordby.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Smart Digital Eiendomsledelse

I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal utgjør 44 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra…