Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger på områder der de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Utslippsfri levering av varer og tjenester

Våren 2020 skal det gjennomføres en nordisk bestillerdialog på temaet: utslippsfri levering av varer og tjenester. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.