Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger på områder der de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Zero emission delivery of goods

Nordic cities come together in a joint Nordic procurement process. The goal is to get zero emission delivery of goods, to develop Nordic companies, get greener and more innovative solutions, and to make sure that the public sector cooperate more.