Helse Nord RHF

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Smart Digital Eiendomsledelse

I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal utgjør 44 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra…