Grong kommune

Grong kommune ligger i midtre del av Namdalen i Nord-Trøndelag, omkring elvene Namsen og Sanddøla, som flyter sammen ved tettstedet Grong. Typiske næringer i Grong er skogbruk, jordbruk, kraftproduksjon, reiseliv og laksefiske.

Kontaktinformasjon