Ålesund kommune

Ålesund er en bykommune i Møre og Romsdal fylke med 47 212 innbyggere (SSB jan. 2017). Byen er norges niende største og ligger ytterst ved fjordsystemene på Sunnmøre og er et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for regionen. Største byregion mellom Bergen og Trondheim.

 

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Lokaliseringsteknologi

Bakgrunnen for anskaffelsen var prosjektet Trygge Spor, forankret i Nasjonalt program for velferdsteknologi og det Midt-norske velferdsteknologinettverket. Flere kommuner ønsker å gå sammen for å skalere opp bruken av lokaliseringsteknologi i tjenesten. Det trengs nye løsninger for lokalisering av mennesker…

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

Behovsrettede løsninger med brukervennlige grensensitt som kommuniserer med hverandre i hele tjenesteforløpet.