Avfallsfritt

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for lommeboken og for miljøet.

Fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser har siden 2018 jobbet for å inspirere og motivere aktørene i byggeindustrien til å utvikle produkter, systemer og løsninger som muliggjør avfallsfrie byggeplasser innen 2020.

Vi er godt i gang, og nå ligger initiativet og muligheten i hendene på dere; aktørene i byggebransjen.

Mørk lilla farge indikerer hvor langt prosjektet er kommer per mai 2019; Markedsdialog og innsikt er gjennomført, nå er det opp til aktørene i byggebransjen, med produsentene i spissen, å søke finansiell støtte, og utvikle løsninger som muliggjør avfallsfrie byggeplasser.

Vår oppfordring er at dere igangsetter utviklingsprosjekter, og søker støtte fra virkemiddelapparatet om nødvendig, slik at vi kan ta et stort skritt mot avfallsfrie byggeplasser.

Naturen trenger det, byggherrene vil belønne det, og aktørene som er først ute med slike løsninger vil profitere på det.

Velg og trykk på knappene under for å bli rutet videre i prosessen frem mot et utviklingsprosjekt.


Klikk på lenken over og spesifiser hvilken søknadspartner du ønsker; produsent (hvilken), entreprenør, arkitekt, rådgivende ingeniør, systemleverandør/IKT eller forsker/forskningsinstitusjon.

Klikk på lenken over for å sende epost til virkemiddelapparatet som hjelper deg videre til riktig tilskuddsordning. De kan også bidra med kompetanse og nettverk.

Klikk på lenken over for å lese blogginnlegget fra innsiktsworkshopen og legg inn dine kommentarer om avfallsfrie byggeplasser.