Startprogram for innovative anskaffelser i Oslo

torsdag 28. februar 2019

Fra 12:30 til 15:00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet. Startprogrammet er gratis å delta på.

Innovative anskaffelser er en innkjøpsmetode der man i stedet for å definere akkurat hva man vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene.

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet. Kom gjerne flere fra samme virksomhet; innovative anskaffelser er et ansvar også for ledere og fagfolk i andre avdelinger enn innkjøp.

Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster.

I Startprogrammet bruker vi eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:

  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy – hvordan bruke anskaffelser til å realisere virksomhetens mål og planer.
  • Legg til rette for innovative anskaffelser – 7 tips for virksomhetsledere
  • Dialogen med markedet
  • Behovskartlegging og brukerinvolvering
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
  • Gjennomføring i praksis

Jeg vil melde meg på Startprogrammet 28.februar

Vel møtt