Fra ide til handling – innovative anskaffelser Bergen

torsdag 31. oktober 2019

Fra 09:30 til 15:00

Thormøhlensgate 51, Bergen

Nasjonalt Program for leverandørutvikling, sammen med Bergen kommune, BTO og Norwegian Smart Care Cluster inviterer til startprogram for innkjøper og leverandør. Bli inspirert og få kunnskap om å ta i bruk innovative anskaffelser.

Startprogram for offentlig ansatte

– Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
– Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsleder
– Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
– Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelse
– Gjennomføring i praksis

Startprogram for leverandører

– Hvordan selge til offentlige virksomheter
– Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
– Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
– Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
– Muligheter i utviklingsprosjekter

Hele programmet med påmeldingslenke finner du her