Pågående anskaffelse

Innebygd arkivering

Arkivverket ønsker å presentere og synliggjøre behov for forvaltningen for å ta vare på viktig informasjon og dokumentere beslutninger. Hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon?

Prosess

Søke midler til forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyste i februar 2019 ut 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige. Offentlige virksomheter som kommuner, helseforetak og direktorater kunne søke på midlene.

Les mer

I juni 2019 fikk Arkivverket tildelt 250 000,- kroner fra Forskningsrådet for å gjennomføre et forprosjekt for før-kommersielle anskaffelser. Forprosjektet inkluderer behovskartlegging og markedsdialog. Forprosjektet kan lede til søknad om hovedprosjekt, anskaffelse eller til et utviklingsprosjekt

Behovskartlegging

I august og september 2019 kartla Arkivverket sitt behov, og behovet i en ny løsning.

Les mer

Dialogmøte 28. oktober 2019

Arkivverket ønsker å presentere og synliggjøre behov for forvaltningen for å ta vare på viktig informasjon og dokumentere beslutninger. Hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon? Over 80 deltakere deltok i dialogmøter.

Les mer

Veien videre

Arkivverket fikk ikke innvilget midler til hovedprosjekt for før-kommersiell anskaffelse av Forskningsrådet. Arkivverket ser nå på hvordan de vil finansiere utvikling- og anskaffelsesløp.

Les mer

Du finner nyeste informasjon på Arkivverket sine nettsider her: https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/innebygd-arkivering

 

Prosjektet skal utvikle ny løsning for bedre og mer effektiv forvaltning. Løsningen skal automatisere og integrere arkiv med eksisterende systemer gjennom å utnytte dagens teknologiske mulighetsrom. Målet er løsninger som gjør det mulig å identifisere, hente ut og ta vare på dokumentasjon slik at ansatte i offentlig forvaltning ikke trenger å bruke tid på arkiv. 

Arkivverket har en nettside for prosjektet hvor all informasjon ligger, her: https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/innebygd-arkivering 

Prosjektledere Marthe Rosenvinge og Cathrin Blitzner Møller