Pågående anskaffelse

Automatisere arkivsystemer

Arkivverket har fått tildelt 250 000,- kroner fra Forskningsrådet til forprosjekt, som inkluderer behovskartlegging og markedsdialog. Arkivverket ønsker å digitalisere og effektivisere offentlig sektor.

Prosess

Søke midler til innovasjon i det offentlige

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyste i februar 2019 ut 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige. Offentlige virksomheter som kommuner, helseforetak og direktorater kunne søke på midlene.

Les mer

I juni 2019 fikk Arkivverket tildelt 250 000,- kroner fra Forskningsrådet for å gjennomføre et forprosjekt. Forprosjektet inkluderer behovskartlegging og markedsdialog. Forprosjektet kan lede til søknad om hovedprosjekt, anskaffelse eller til et utviklingsprosjekt

Behovskartlegging

I august og september 2019 kartla Arkivverket sitt behov, og behovet i en ny løsning.

Dialogmøte 28. oktober 2019

Arkivverket ønsker å presentere og synliggjøre behov for forvaltningen for å ta vare på viktig informasjon og dokumentere beslutninger. Hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon?

Les mer

Veiledende kunngjøring på Doffin ligger her.

Dialognotatet ligger i margen til venstre. Påmelding til dialogmøtet 28. oktober 2019 og eventuelle spørsmål rettes til kontaktpersoner
Cathrin Blitzner Møller; tlf. 982 19 427, catmol@arkivverket.no
Marthe Rosenvinge, tlf. 91 56 49 26, marerv@arkivverket.no

Prosjektet skal utvikle ny løsning for bedre og mer effektiv forvaltning. Løsningen skal automatisere og integrere arkiv med eksisterende systemer gjennom å utnytte dagens teknologiske mulighetsrom. Målet er løsninger som gjør det mulig å identifisere, hente ut og ta vare på dokumentasjon slik at ansatte i offentlig forvaltning ikke trenger å bruke tid på arkiv.