Motiva

Motiva (Finland) provides the public sector, businesses, municipalities and consumers with information, solutions and services that allow them to make resource-efficient, effective and sustainable choices.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Utslippsfri levering av varer og tjenester

Våren 2020 skal det gjennomføres en nordisk bestillerdialog på temaet: utslippsfri levering av varer og tjenester. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.