Midsund kommune

Midsund er en øykommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Kommunesenteret er 6475 Midsund, beliggende på Otrøy.

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læremidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven…