Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

Det er per i dag få eller ingen helnorske sirkulære løsninger for avhending av kunstgress. Her er det et behov for, og et næringspotensiale for bærekraftige løsninger. Plan- og designkonkurransen gjennomføres av Trøndelag Fylkeskommune, men følges tett av 20 andre virksomheter og aktører. De har alle samme mål om å utfordre leverandørmarkedet til å utvikle nye løsninger.

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Invitasjon til å delta i konkurransen ligger ute på Doffin og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomføres i løpet av september.

Les mer

Last ned og les konkurransegrunnlaget og behovsbeskrivelsen under «Dokumenter».

Du finner også all informasjon på doffin

 

Digitalt informasjonsmøte om konkurransen 25.september

Fylkeskommunen arrangerer et digitalt informasjonsmøte 25. september kl. 09:00-12:00.

Les mer

Møtet gjennomføres på Teams.

Bli med i Microsoft Teams-møte

Program

  • Velkommen og mål for dagen
  • Bakgrunn for prosjektet, felleserklæring, omfang
  • Behovet
  • Konkurransen: Fast Track – plan og designkonkurranse
  • Hva finnes på markedet i dag & rammer og føringer
  • Spørsmål og tilbakemeldinger fra leverandørene
  • Oppsummering og veien videre

Utvikling av plan og idé

Seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress. De seks leverandørene blir honorert likt med 200 000,- inklusiv mva for sine forslag.

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer en vinner. Vinneren vil motta 300 000,- i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress presenterer prototypen for sitt forslag i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulære emballasje, sirkulære skillevegger i tre, sirkulær mobilitet i hyttekommuner og sirkulærenergi. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Om anskaffelsen

Bakgrunn

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Årlig rehabiliteres eller erstattes rundt 50 baner, men behovet vil være økende i årene som kommer. På grunn av kostnadene, men også på grunn av manglende løsninger, har baneeiere utfordringer med å avhende kunstgress på en miljøvennlig måte.

Det er per i dag få eller ingen helnorske sirkulære løsninger og verdikjeder for avhending av kunstgress, hvor kunstgresset (hele eller deler) blir gjenvunnet til nytt kunstgress eller nye materialer. Derfor er det et behov for innovative, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger. Her er det næringspotensial som kan skape norske bærekraftige løsninger og samtidig være et viktig bidrag fra baneeierne, for at Norge skal klare sine forpliktelser opp mot FNs bærekraftsmål.

Støtte fra store baneeiere

Våren 2020 startet arbeidet med å lage og forankre en felleserklæring. Målet med erklæringen er å få både store og små baneeiere til å stille seg bak initiativet, for å formidle etterspørselen og behovet ut i markedet. Til nå har 20 aktører stilt seg bak erklæringen. Aktørene bak felleserklæringen har ambisjon om miljøvennlig og kostnadseffektiv avhending av kunstgress for sine baner og anlegg.

I denne filmen presenterer vinneren Green Recycling sin løsning