Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndterer psykisk syke personer.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosjektet er under etablering og i startfasen.

Etablering