Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndterer psykisk syke personer.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@nho.no
416 86 788

Prosjektet er under etablering og i startfasen.

Etablering

Om anskaffelsen

Dagens opplæring av helsepersonell som skal behandle psykisk syke er ekstremt ressurskrevende. De går sammen med erfarne klinikere i møte med svært syke pasienter. Dette gir heller ingen standardisering av opplæringen. Kan digitale løsninger og roboter gjøre opplæringen til å håndtere og behandle psykisk syke enklere, rimeligere og bedre? Og kan flere yrkesgrupper få bedre kompetanse på dette? Innenfor somatikk finnes det dukker som kan simulere ulike helseproblemer som studenter, helsepersonell og andre kan trene seg på. Er det mulig å lage løsninger hvor det kan trenes på ulike psykiske sykdommer?

Bedre og mer effektive opplæringsmetoder er aktuelle for mange: Studenter, helsepersonell, politi, lærere, ambulansepersonell, taxisjåfører, barnevernsansatte m.fl.

Nye løsninger skal utvikles gjennom innovasjonspartnerskap, en offentlig innovasjonskonkurranse som St. Olavs Hospital har fått penger til å gjennomføre fra Innovasjon Norge. Hilde Sætertrø, innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet i Trøndelag følger arbeidet tett og skal bistå St Olav og alle andre som ønsker å følge prosessen. Noen kommuner, helseforetak og andre aktører blir invitert inn til å være med i arbeidet.

Etter en grundig behovsanalyse vil markedet bli invitert inn til å løse utfordringen. Det skal mobiliseres bredt, og mange nye fagmiljø, bedrifter og alle med gode ideer får mulighet til å delta. Det blir lyst ut en konkurranse basert på prosedyren innovasjonspartnerskap der noen bedrifter eller konsortier inngår utviklingskontrakter med kjøpsopsjon. Det forventes at dette gir nye muligheter for bransjer som har offentlig helsesektor som kunde.

Les om prosjektet i Adresseavisen her.