Metode og verktøy

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene.

Behovsvurdering

Enhver anskaffelse starter med erkjennelsen av et behov. Spørsmålet en bør stille seg er om eksisterende løsning dekker behovet på en tilfredsstillende måte eller om man bør orientere seg mer mot morgendagens løsninger? Både behov og løsninger er stadig i bevegelse, og anskaffelsesprosessen er et riktig tidspunkt for å re-orientere seg om brukernes behov og tilgjengelige løsninger. Husk at innovative anskaffelser setter ekstra krav til forankring og tverrfaglig samarbeid. Les mer om den viktige startfasen på anskaffelser.no

Kartlegge brukerbehov

I kartleggingsfasen går man grundig inn i brukernes behov. Dersom man ikke selv har muligheten til å gjennomføre intervjuer eller observasjon, kan man få hjelp av selskaper som spesialiserer seg på tjenestedesign eller andre former for brukerundersøkelser. Husk at alle som er involvert bruken av produktet eller leveransen av tjenesten er brukere, ikke bare sluttbrukere. Les mer om kartleggingsfasen på anskaffelser.no

Dialog om løsninger

I dialogfasen handler det om å få best mulig oversikt over tilgjengelige løsninger. Kanskje eksisterer det en løsning på et annet område som lett kan tilpasset et annet behov, eller leverandører som er villig til å utvikle en helt ny løsning for virksomheten. Les mer om dialogaktiviteter på anskaffelser.no

Behovsbeskrivelse

Tradisjonelt fortalte man leverandørene hva man ville ha og valgte den leverandøren som kunne tilby de beste betingelsene. I en innovativ anskaffelse konsentrerer man seg om å formidle behovet og overlate løsningen til leverandørene. På den måten åpner man opp for leverandører med nye ideer. Les mer om ytelse- og funksjonsbeskrivelser på anskaffelser.no

Anbud eller utvikling?

Dersom det finnes en løsning i markedet kan man i denne fasen velge en tilbudskonkurranse eller en av de andre anskaffelsesprosedyrene. Dersom løsningen ikke finnes kan man fortsette med en utviklingsprosess. Les mer om ulike anskaffelses- og utviklingsprosedyrer på anskaffelser.no

Tilbud

I denne fasen evaluerer man tilbudene man har fått fra ulike leverandører. På anskaffelser.no får veiledning om hvordan du gjennomfører konkurransen og evaluerer tilbud

Kontrakt

Oppfølging av kontrakten i leveranseperioden er avgjørende for å nå målene for anskaffelsen. Les mer om dette på anskaffelser.no