Ny sveisemetode bru
Fremtidig flytebru over Bjørnafjorden. Illustrasjon av Statens vegvesen
Sist oppdatert

Bygging av bruer er en dyr affære. Stålbruer krever mye sveising, noe som med dagens teknologi innebærer mye manuelt arbeid. Frem til nå har ikke norsk næringsliv vært konkurransedyktige nok i forhold til lavkostland som Kina og Polen, som kan produsere stål med billig arbeidskraft. 

Leverandør

Prodtex AS

Sjøgata 30, 6065 Ulsteinvik, Norge

https://www.prodtex.no/

Kontaktperson:

Tore Roppen

Markedssjef

tore.roppen@prodtex.com+47 915 99 925

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216

Statens vegvesen har siden 2014 utredet for en ny flytebru over Bjørnafjorden sør for Bergen. Denne bruen skal med sine 5,5 kilometer bli verdens lengste flytebru. Konklusjonen av utredningen er klar: opptil 1 milliard kroner kan bli spart ved å benytte seg av en mer moderne sveiseteknologi.

Dermed ble kreftene satt i sving, og en liten bedrift på den gang ni ansatte fra Vanylven kommune i Møre og Romsdal fikk teste ut sin sveiseteknologi på et mindre prosjekt til å begynne med: en gangbru på 75 meter over elven Frønes i Åfjord kommune i Trøndelag.

Støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Det startet som et forprosjekt i samarbeid med Forskningsrådet og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) for å undersøke hva som fantes av teknologi på markedet. Det ble etterfulgt av et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) mellom Statens vegvesen og Prodtex, med 15,3 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge.

Digitale tvillinger og 3D-modellering

Bedriften ved navn Prodtex bruker digitale tvillinger og 3D-modellering for å programmere roboter til å gjennomføre sveising, montering og kvalitetssikring. Brudekket til Frønes bru ble produsert ved hjelp av slike roboter og laser-hybrid sveiseteknologi.

– Det som er FoU-aktiviteten her er at vi sveiser bruene med laser. Det har aldri tidligere blitt gjort med brukonstruksjoner i Norge – vi er de eneste som kan det. Lasersveising har en hastighet som er ti til hundre ganger raskere enn normal sveising. Det gir også en bedre kvalitet, som igjen gjør at en kan redusere tykkelsen på materialene, spare vekt og minske CO2-avtrykket betydelig, sier Tore Roppen, markedssjef i Prodtex.

Arbeidet til Prodtex er kvalitetssjekket av en tredjepart, DNV, hyrt inn av Statens Vegvesen. Etter testprosjektet med Frønes-brua, ble den nyetablerte bedriften tildelt to nye avtaler med Statens Vegvesen: Ya bru i Tynset og Elverhøybrua i Sunndal.

- For bruer bygd av stål fra Kina, er utslippene fra transporten det samme som vi bruker på å bygge. Totalt sett har vi cirka en tredjedel av CO2-imprintet i forhold til en asiatisk produksjon, og prislappen er også billigere.

- Tore Roppen, Markedssjef i Prodtex

Mange muligheter for utnytting av teknologien

Sveiseteknologien kan benyttes både på nye brukonstruksjoner og for å rehabilitere og forsterke eldre bruer. Stålbruer og betongbruer har en forventet levetid på hundre år forutsatt at de blir vedlikeholdt, og her mener Roppen at de har en god løsning som de vil teste ut:

– Når du sveiser med laser skaper du mulighet for å lage en stålsandwitch. Denne teknikken vil kunne brukes for å gi gamle bruer en større lasteevne, slik at de kan leve i mange år til. Vi ser gjerne for oss å få til et nytt FoU-prosjekt for dette, slår han fast.

Videre forteller Roppen at de ser for seg å bruke teknologien til andre type industrier som flytende havvind og fiskeoppdrett. I tillegg er de i gang med å utvikle kjøretøysperrer for Regjeringskvartalet – et innovasjonspartnerskap i regi av Statsbygg.

– Vi har fått til store synergier av arbeidet vi har gjort med Statens vegvesen. Dette har vært et nyttig prosjekt, ikke bare for oss, men for andre innkjøpere, ikke minst statlige. Hvis man skal tenke på miljø, så er kortreist produksjon av stål umulig å konkurrere med, hevder Roppen.

Ny sveisemetode bruer. Prodtex
Sveiseroboten testes på fabrikklokalet i Fiskåbygd, Møre og Romsdal. Foto: Prodtex

- Mange som liker å reise veldig landt for å handle

For Prodtex har FoU-partnerskapet med Statens Vegvesen vært avgjørende for at de fikk testet ut teknologien deres for brubygging. På to år har de doblet antall ansatte, og de har sikret seg flere prosjekter; blant annet et forskningsprosjekt med Norsk Hydro om utbygging av bru i aluminium, og et svensk forskningsprosjekt for bygging av gang og sykkelbruer.

– Det ville vært umulig for oss å bygge fabrikken vår uten støtte fra FoU-prosjektet. Statens vegvesen satset på oss, men det er ikke alle virksomheter som er villige til å ta en sjanse, og da ender de opp med å kjøpe det samme som de kjøpte i går.

Roppen mener at minst ti prosent av anskaffelser bør være innovative anskaffelser, samtidig som det er viktig at det er en instans som sjekker at det blir fulgt opp.

– Politikere snakker om at vi må tilpasse oss det grønne skiftet, og de lagde et innkjøpsdirektiv som sier at en skal bruke miljø som tildelingskriterie. Det har gått fem år, og det er fremdeles ikke innført av offentlige virksomheter. Her må noen inn og følge opp at det faktisk blir gjennomført. Vi opplever fortsatt at det er mange som liker å reise veldig langt for å handle.

- Kan konkurrere ut tradisjonell brusveising

Sjefingeniør i Statens Vegvesen Cato Dørum kan si seg enig med Roppen:

– Det er varierende hvorvidt virksomheter følger klimamålene. Ulike virksomheter har ulike behov. I Vegvesenet har vi definert noen toppmål for anskaffelser rundt kostnadseffektivitet og klima. Dette er ganske ambisiøse mål fra vår side.

Han fremhever innovative anskaffelser som en god metodikk som legger til rette for innovasjon og grønnere løsninger.

– Det er en strukturert måte å anskaffe på, og det gir god mulighet for innovasjon. Det gir grobunn for næringsvekst og grønnere løsninger.

For tiden er Vegvesenet i anbudsprosessen for to store bruprosjekter: Nord-Europa’s lengste hengebru, Julsundet, ved Molde; og den 800 meter lange Ramfjordbrua i Tromsø. I begge prosjektene er Prodtex en sterk kandidat:

– Her kan de konkurrere ut tradisjonell brusveising. De er konkurransedyktige i pris og har vist at teknologien deres har store miljøgevinster. Det tok litt tid i de to første prosjektene knyttet til dokumentasjon, krav og pandemien som brøt ut, men resultatet på det tekniske har vært veldig, veldig bra, sier Dørum.

Leverandør

Prodtex AS

Sjøgata 30, 6065 Ulsteinvik, Norge

https://www.prodtex.no/

Kontaktperson:

Tore Roppen

Markedssjef

tore.roppen@prodtex.com+47 915 99 925

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216