Fremtidens baderom Bano
Tilgjengelig

Løsning fra

B: Innovativ baderomsløsning avlaster helse- og omsorgspersonell

Bano
Sist oppdatert

Samtidig som stellerutinene til helse- og omsorgspersonell blir enklere å utføre, beholder beboerne på sykehjem mer selvstendighet i hverdagens gjøremål: – Vi ser en stor sammenheng mellom selvhjelp hos brukeren og deres følelse av verdighet. Det er ingen som ønsker mere hjelp enn ytterst nødvendig på badet, sier Daniel Nesse, Direktør for forretningsutvikling i Bano-gruppen.

Leverandør

Bano AS

Industrivegen 22, 6823 Sandane

https://www.bano.no/

Kontaktperson:

Daniel Nesse

Direktør Forretningsutvikling

daniel@bano.no+47 95 97 87 60

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216

Behovet

Det startet med at Omsorgsbygg Oslo KF så etter en fleksibel baderomsløsning med optimal arealutnyttelse for sykehjem og omsorgsboliger. Bakteppet var at eldre baderom i sykehjem og omsorgsboliger ikke tilfredsstilte dagens forskriftskrav, og at nye bad som fulgte teknisk forskrift ble for store for mange beboere, noe som økte risikoen for fall ved forflytning.

I 2017 inviterte Omsorgsbygg Oslo KF i samarbeid med LUP og Norsk forskningslaboratorium for universell utforming til konkurranse. Bano AS var en av tre vinnere, og med støtte fra Innovasjon Norge satte de i gang med å teste og videreutvikle løsningen.

Et vendbart toalett

Løsningen er enkel: et vendbart toalett som øker selvstendigheten til brukeren, samtidig som det gjør det lettere for hjelpepersonell å bistå. Dette vendbare toalettet ble ferdigutviklet i 2020/2021, og komplementerte et eksisterende konsept Bano hadde utviklet i samarbeid med Helse Bergen noen år tidligere: “fremtidens baderom” for sykehus der innredning, areal, ergonomi og hygiene stod i sentrum.

– Det som er grunntanken bak konseptet vårt er at brukeren skal kunne være mest mulig selvstendig. Det får vi til med gjennomtenkte løsninger som strategisk plasserte støttehåndtak som tåler høy belastning, lett justering av høyde på toalett og servant og det vendbare toalettet, sier Nesse.

Men én gang en bruker kommer inn på badet, har han håndtak på begge sider av døren, som gjør det mulig å forflytte seg rundt på badet uten å gå tom for grep. Brukeren kan heve og dreie toalettsetet rundt slik at han kan vaske hendene sine i vasken uten å reise seg. Samtidig er håndtak plassert i rekkeviddes avstand fra toalettet slik at han kan reise og forflytte seg trygt.

Rapporter fra sykehjem og omsorgsboliger viser:

– I situasjoner hvor man før trengte to pleiere, klarer man seg ofte med kun én pleier.
– Omsorgspersonell bruker mindre tid på morgenstell, og har mer tid til andre oppgaver.
– Rapporterte uønskede hendelser som f.eks. fall gikk ned.

Andre fordeler med et tilpasset bad

– Den eldre kan bli boende hjemme lenger.
– På sykehjemmet klarer den eldre mye mer selv.
– Kan ved riktig bruk spare sykemeldinger blant helse- og omsorgspersonell.
– Badet bruker mindre areal.

Lettere for helsepersonell å unngå vonde stillinger

Uten et vendbart toalett hadde det ikke vært mulig å plassere en vask nære da det hadde kommet i veien for en rullestol. Når toalettsetet vendes rundt mot vasken, kan en rullestol få plass både foran og på siden, samtidig som omsorgspersonell lettere kan komme til når det kreves assistanse.

Fremtidens baderom Bano
Foto: Bano

– Det blir en mer verdig situasjon for pasienten, og omsorgspersonell får en optimal arbeidsstilling. Det er en stor fordel for pleieren, mener Nesse og legger til: – Pleieren har for første gang nå et toalett som tilpasser seg arbeidssituasjonen, i stedet for at de må tilpasse seg toalettet, slik det er med andre toaletter.

Nesse refererer til offentlige tall fra NAV som viser at 35 prosent av alle legemeldte sykefravær skyldes muskel- og skjelettskader, hvor helsearbeidere utgjør den største andelen sykemeldte.

– Når det allerede er mangel på helsepersonell, og andelen eldre i befolkningen øker, er det ekstra viktig å ta vare på de ressursene vi allerede har. Et tiltak er å tilrettelegge for pleieren slik at de unngår å bli sykemeldt, som for eksempel at installasjonene på badet gjør pleiesituasjonen mindre belastende og tidkrevende.

For at beboer og helsepersonell skal få hjelp til å utnytte fordelene med et tilrettelagt bad, har Bano ergoterapeuter og fysioterapeuter som reiser rundt og gir opplæring der det er installert et nytt bad.

Flere samarbeids- og innovasjonsprosjekter

Bano har vært involvert i flere samarbeids- og innovasjonsprosjekter med kommuner og forskningsmiljø, støttet av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Det seneste prosjektet har mottatt 10,5 millioner i støtte fra Forskningsrådet, hvor Bano skal utvikle en automatisert produksjonsteknologi for baderom.

Det bygges for store bad

Jan Tore Lindskog, seniorrådgiver for Universell utforming i Omsorgsbygg Oslo KF, mener at det bygges for store bad på sykehjem og omsorgsboliger.

Lindskog og Johnny Nersveen fra NTNU krystalliserte idéen, og startet forskningsprosjektet for fremtidens baderom. Noen år senere satt begge i jurien (sammen med representanter fra DoGa, NMBU, NAV hjelpemiddelsentral i Oslo og Sykehjemsetaten Oslo kommune) under innovasjonskonkurransen Omsorgsbygg Oslo KF arrangerte i 2016. Lindskog husker godt vinnerløsningen til Bano:

– De hadde den beste og mest innovative løsningen. Deres løsning tilrettela for mindre bad, men vel så universelt – i tillegg til at det støtter kravene til byggteknisk forskrift TEK17, sier han og legger til at det er positivt at Husbanken har endret støtteordningen til å også omfatte mer kompakte bad slik som Banos.

Etter at en håndfull kommuner testet løsningen i 2019, og Oslo kommune hadde testet det på tre ulike sykehjem og en omsorgsboliger, hadde de gode erfaringer fra bruken:

– Vi fikk veldig, veldig gode tilbakemeldinger fra både brukere og ansatte. Erfaringene viste også at eldre med nedsatt kognitiv funksjon trenger hjelp og veiledning, som er en nyttig erfaring å ha med seg videre, konkluderer Lindskog.

Bano AS

  • Leverer komplette løsninger for baderom i sykehjem, omsorgsboliger og private hjem.
  • Lanserte første konseptet for baderom i 2002.
  • Fabrikkene på Sandane i Nordfjord produserer hoveddelen av produktene.
  • Waterland Private Equity har siden 2021 eid to tredeler av Bano, som har bidratt til Bano’s ekspansjon i Europa.
  • Kontorer i Bergen, Stockholm og Roskilde. Partnere i Benelux-landene, Finland og Storbritania.

Leverandør

Bano AS

Industrivegen 22, 6823 Sandane

https://www.bano.no/

Kontaktperson:

Daniel Nesse

Direktør Forretningsutvikling

daniel@bano.no+47 95 97 87 60

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216