Aktiviseringsroboten Berntsen
Tilgjengelig

Løsning fra

Aktiviseringsroboten Berntsen får eldre opp av godstolen

Morten Aakre
Sist oppdatert

– Alle kommuner har ventelister på rehabilitering, sier Hege Eiklid i Innocom. Derfor skapte hun Berntsen for at eldre kunne få profesjonell hjelp til å fortsette rehabiliteringen mellom konsultasjoner. Erfaringer viser at terskelen for å bruke Berntsen er så lav at selv de som aldri har trent før etter hvert setter pris på han.  

Leverandør

Kontaktperson:

Hege Eiklid

Daglig leder

hege.eiklid@innocom.no+47 934 34 424

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216

Behovet

Stavanger kommune, i likhet med alle norske kommuner, står ovenfor utfordringer i forhold til en økende eldrebølge og for lite helsepersonell. Antall 80-åringer vil mer enn dobles, samtidig som det allerede er press på sykehjemsplasser og korttidsopphold for eldre.  

Kommunen hadde erfaringer med at opphold på sykehjem pasifiserte pasienten, og ønsket derfor å optimalisere kortidsoppholdet slik at oppholdet ble målrettet. Ambisjonen var at eldre kunne bedre eller opprettholde sitt funksjonsnivå, og klare seg selv i eget hjem.  

Dette ble starten på Norges første innovasjonspartnerskap, hvor Innocom AS var én av to bedrifter som utviklet hver sin løsning i samarbeid med Stavanger kommune. 

- Kan ikke annet enn å la vær

Det er ikke alltid like lett å få de eldre med på laget når ny teknologi skal tas i bruk. Dette visste Hege Eiklid, gründeren bak aktiviseringsroboten Berntsen. Derfor skapte hun noe som er lekende lett å bruke, og som hjelper den eldre med å komme seg opp av godstolen. 

Anna Esther er en av flere eldre som har hatt gleden av å trene med Berntsen: – Jeg er overbevist om at det har litt å si – regelmessig trening. Når den hyler og sier: “nå er det trening!”, da kan du ikke annet enn å la vær. Hvis ikke jeg hadde hatt det tilbudet, hadde jeg ikke sittet sånn som jeg sitter nå. Jeg gleder meg til å trene nå, og det hadde jeg aldri trodd om meg selv før; for jeg er i utgangspunktet et lat menneske.  

Aktiviseringsroboten Berntsen
Anna Esther trener med Berntsen. Fysioterapeut Rapna Sigmo Skipstad følger med i bakgrunnen. Foto: Morten Aakre

Problemet er mangefasettert - løsningen er enkel

Gründeren med to mastergrader i lommen hadde ingen problemer med å forenkle problemstillingen hun skulle løse for Stavanger kommune. Problemet var at mange eldre ikke fulgte rehabiliteringen mellom avtalene med fysio-/ergoterapeuten. Et papirark eller en PDF med øvelsene beskrevet, ble i de aller fleste tilfeller lagt et sted, og ingen passet på at den eldre fulgte opp treningsopplegget.  

– Berntsen aktiviserer og motiverer eldre til å være i aktivitet. Gjennom skreddersydde treningsprogram blir de bedre rustet til å være mer i aktivitet, leve et mer selvstendig liv og bo hjemme lenger, sier Eiklid. 

Roboten Berntsen lever gjennom en ipad-skjerm med ben som kan plasseres på et bord eller gulv. Det som skiller Berntsen fra en hvilken som helst annet treningsapp, er at treningsprogrammet starter av seg selv uten at brukeren aktivt må gå inn, finne og starte programmet. 

 I tillegg kan Berntsen minne om daglige aktiviteter, medisiner og avtaler med lege eller fysio. Anrop fra pårørende og helsepersonell kan enkelt besvares ved å trykke på en knapp, og alt av personvern og tilgangsstyring sikres gjennom intergrasjonen med PasientSky.  

Fordeler ved å bruke Berntsen

  • Øker utnyttelsen av tiden med terapeut, slik at konsultasjonen er mer fokusert Fysio- og ergoterapeuter rapporterer om høyere motivasjon både hos de selv og pasienten
  • Eldre føler seg tryggere på å trene, og barrierene for å være aktiv blir mindre
  • Enkelt å ringe og motta videosamtale med pårørende, og pårørende kan enklere vurdere tilstanden til den eldre ved å se de på skjermen
  • Kommunen kan spare tid og ressurser ved at en tredjedel av hjemmebesøkene kan erstattes med Berntsen 

Ikke ment for å erstatte menneskelig kontakt

Treningsprogrammet på Berntsen er spesialtilpasset brukerens behov av en fysioterapeut, og den eldre utfører øvelsene ved å følge med på videoen. Eiklid forteller at gjennomsnittsbrukeren er 85 år, og har gjerne vært gjennom en sykdom eller skade som gjør at de er usikre eller redde for å bevege seg.  

– De fleste brukerne ønsker å trene så de kan gå på butikken igjen. Da må du klare å komme ut døra og ned trappen. For å få til det er du nødt til å trene litt balanse og styrke. Undersøkelser viser at det har mye mer effekt å trene bittelitt hver dag i stedet for én hard økt i uka, hevder Eiklid. 

Aktiviseringsroboten Berntsen
Gründer Hege Eiklid sammen med Berntsen. Foto: Pasientsky

Eiklid presiserer at aktiviseringsroboten ikke er ment til å erstatte menneskelig kontakt. Treningsprogrammet på Berntsen kommer i tillegg til timer hos fysio- eller ergoterapeut, slik at når terapeuten kommer blir det mer tid til de viktige tingene i stedet for å kjøre gjennom det samme treningsprogrammet gang på gang.  

– Vi vet at det er alt for få fysioterapeuter, det er alt for få hjemmesykepleiere og det er alt for få ergoterapeuter. Samtidig blir vi flere og flere eldre, det er alt for få varme hender, og det er vanskelig å rekruttere flere som ønsker å jobbe innen helse- og omsorgssektoren. Når vi ikke bygger flere sykehjemsplasser, må flere eldre bli hjemme, og da trenger vi teknologi som kan være i tillegg til de varme hendene som er der ute, sier Eiklid tydelig engasjert. 

Innocom AS

  • Liten gründerbedrift med tilholdssted I Drammen  
  • Vant Norges første Innovasjonspartnerskap, som resulterte i aktiviseringsroboten Berntsen 
  • Utvikler velferdsteknologi for eldre, pasienter med redusert allmenntilstand og barn med spesielle behov 

Over 600 000 som er digitalt utenfor

I følge en undersøkelse gjennomført av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, lever 600 000 nordmenn i digitalt utenforskap. Det er nettopp de som er målgruppen til Berntsen. Derfor ville Eiklid lage en løsning som var så enkel i bruk at det ville være umulig å gjøre feil – selv for eldre uten noen som helst digital erfaring.  

– Vi har hatt en veldig tett dialog med brukerne, da vi har mer eller mindre bodd på et sykehjem i Stavanger under innovasjonspartnerskapet. Alle basisfunksjoner er utviklet basert på samtaler og testing med sykehjemsbeboere, pårørende og ansatte. Og vi har fortsatt å utvikle i samme stil: med den samme gode dialogen med kommuner og brukerne, sier Eiklid. 

Flere skal få gleden av å bruke Berntsen

Etter utviklingssamarbeidet med Stavanger kommune ble avsluttet, har over 10 andre kommuner tatt Berntsen i bruk, blant annet Indre Østfold, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Nittedal, Flekkefjord og Malvik kommune.  

Innocom jobber med å videreutvikle Berntsen slik at flere brukergrupper som har nytte av teknologien kan ta han i bruk. Det er utviklet et e-mestringskurs for demente med universitetssykehuset i Stavanger. I tillegg jobber Innocom med å skreddersy innhold slik at det kan brukes av personer med spesielle diagnoser, som for eksempel Parkinsons sykdom. Snart får også slagpasienter med afasi en tjeneste som er spesialutviklet i samarbeid med Sunnaas sykehus.  

Barn og unge med spesielle behov, for eksempel autisme, er også en målgruppe for Berntsen.  

– Det er veldig viktig for de å ha struktur, og de har andre behov for tilrettelegging i skolen. Vi jobber nå med å videreutvikle Berntsen slik at disse barna blir mer selvstendige og opplever mestring, forteller Eiklid. 

Leverandør

Kontaktperson:

Hege Eiklid

Daglig leder

hege.eiklid@innocom.no+47 934 34 424

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216