Fremtidens baderom Bano
Tilgjengelig

Løsning fra

A: Innovativ baderomsløsning avlaster helse- og omsorgspersonell

Bano
Sist oppdatert

Behovet for løsningen

Det startet med at Omsorgsbygg Oslo KF så etter en fleksibel baderomsløsning med optimal arealutnyttelse for sykehjem og omsorgsboliger. Bakteppet var at eldre baderom i sykehjem og omsorgsboliger ikke tilfredsstilte dagens forskriftskrav, og at nye bad som fulgte teknisk forskrift ble for store for mange beboere, noe som økte risikoen for fall ved forflytning.

I 2017 inviterte Omsorgsbygg Oslo KF i samarbeid med LUP og Norsk forskningslaboratorium for universell utforming til designkonkurranse. Bano AS var én av tre vinnere, og med støtte fra Innovasjon Norge satte de i gang med å teste og videreutvikle løsningen.

Leverandør

Bano AS

Industrivegen 22, 6823 Sandane

https://www.bano.no/

Kontaktperson:

Daniel Nesse

Direktør Forretningsutvikling

daniel@bano.no+47 95 97 87 60

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216

Mindre bad

Bad på sykehjem og omsorgsboliger er store. Banos baderomsløsning tilrettelegger for mindre bad og bedre arealutnyttelse. Det nyutviklede vendbare toalettet gjør det enklere for eldre å være mer selvstendig på badet.

Fordeler

Baderomskonseptet til Bano kan spare helse- og omsorgspersonell for tid, og eldre får en tryggere hverdag.

Hvem bruker løsningen?

Oslo kommune og en håndfull andre kommuner testet baderomsløsningen med det vendbare toalettet i 2019. Flere kommuner har siden tatt i bruk løsningen.

Om løsningen

Løsningen er enkel: et vendbart toalett som øker selvstendigheten til brukeren, samtidig som det gjør det lettere for hjelpepersonell å bistå. Dette vendbare toalettet ble ferdigutviklet i 2020/2021, og komplementerte et eksisterende konsept Bano hadde utviklet i samarbeid med Helse Bergen noen år tidligere: “fremtidens baderom” for sykehus der innredning, areal, ergonomi og hygiene stod i sentrum.

– Det som er grunntanken bak konseptet vårt er at brukeren skal kunne være mest mulig selvstendig. Det får vi til med gjennomtenkte løsninger som strategisk plasserte støttehåndtak som tåler høy belastning, lett justering av høyde på toalett og servant og det vendbare toalettet, sier Daniel Nesse, direktør for forretningsutvikling i Bano-gruppen.

Når en bruker går inn på badet, er det håndtak på begge sider av døren som gjør det mulig å forflytte seg rundt på badet uten å gå tom for grep. Brukeren kan heve og dreie toalettsetet rundt slik at han kan vaske hendene sine i vasken uten å reise seg. Samtidig er håndtak plassert i rekkeviddes avstand fra toalettet slik at brukeren kan reise seg og forflytte seg trygt.

Fremtidens baderom Bano
Foto: Bano

– Når det allerede er mangel på helsepersonell, og andelen eldre i befolkningen øker, er det ekstra viktig å ta vare på de ressursene vi allerede har. Et tiltak er å tilrettelegge for pleieren slik at de unngår å bli sykemeldt, som for eksempel at installasjonene på badet gjør pleiesituasjonen mindre belastende og tidkrevende.

- Daniel Nesse

Løsningen er anskaffet av

I 2019 testet Oslo kommune baderomsløsningen til Bano på tre ulike sykehjem og en omsorgsbolig, etterfulgt av 6-7 kommuner. I følge Nesse har de fleste kommuner i Norge installert et eller flere Bano-bad, men det vendbare toalettet er fortsatt nytt i markedet.

– Det vendbare toalettet finnes ikke så mange steder foreløpig, men interessen er kjempestor, og det er en stor interesse i det private markedet for dette, uttaler Nesse.

Resultater og gevinster

I følge rapporter fra sykehjem og omsorgsboliger som har tatt i bruk Bano-badet, har morgenstell og toalettbesøk blitt mindre ressurs- og tidkrevende, og rapporterte uønskede hendelser som for eksempel fall har gått ned.

I tillegg kan et Bano-bad gjøre det enklere for eldre å bli boende hjemme lenger. På sykehjem er det en fordel at den eldre klarer å gjøre flere ting på badet selv, som igjen avlaster helse- og omsorgspersonell.

Potensiale for skalering

Baderomskonseptet til Bano selges både til offentlige sykehjem og omsorgsboliger og private hjem. Husbanken gir tilskudd til det offentlige og private for å bygge tilpassede bad, og har utvidet tilskuddsordningen til å også omfatte baderomsløsningen til Bano.

Bano har fabrikker på Sandane i Nordfjord hvor hoveddelen av produktene blir produsert. I 2022 ble Bano tildelt 10,5 millioner i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle en automatisert produksjonsteknologi for baderom.

Bano satser internasjonalt, og har kontorer i Bergen, Stockholm og Roskilde, i tillegg til partnere i Benelux-landene, Finland og Storbritania.

Bano AS

  • Leverer komplette løsninger for baderom i sykehjem, omsorgsboliger og private hjem.
  • Lanserte første konseptet for baderom i 2002. Det vendbare toalettet ble tilgjengelig i 2020.
  • Waterland Private Equity har siden 2021 eid to tredeler av Bano, som har bidratt til Bano’s ekspansjon i Europa.

Leverandør

Bano AS

Industrivegen 22, 6823 Sandane

https://www.bano.no/

Kontaktperson:

Daniel Nesse

Direktør Forretningsutvikling

daniel@bano.no+47 95 97 87 60

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216