AMK
Tilgjengelig

Løsning fra

113: bruk av video ved akutte hendelser redder liv

Tiri A. Swanstrøm bruker løsningen i en simulert situasjon. Foto: Lars-Erik Vollebek

Bakgrunnen for behovet

Ved behov for akutt helsehjelp ringer man 113 for å snakke med en helsekyndig. Operatøren på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) vil be innringer forklare situasjonen. Noen ganger kan avgjørende detaljer bli utelatt, spesielt hvis vedkommende er i en presset situasjon eller har panikk. Det å kunne se pasienten og omgivelsene rundt vil kunne hjelpe operatøren til å veilede, og innringer føler seg betrygget på at han gjør ting riktig.

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester hadde i 2019 behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler ved AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasienten, innringer og helsepersonell. Den gang eksisterte det ingen løsninger som kunne dekke disse behovene, og dermed ble det inngått et innovasjonspartnerskap med støtte fra Innovasjon Norge.

Leverandør

Incendium

Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted, Danmark

https://www.incendium.dk/

Kontaktperson:

Thomas Baun

Administrerende direktør

tbh@incendium.dk+45 7199 0396

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216

Brukerdrevet innovasjon

Incendium har sammen med AMK Vestre Viken, NoA Ingnite, Public Intelligence og Kind People utviklet en løsning spesialtilpasset AMK-sentraler i Norge.

Incendium sin løsning var på den tiden allerede brukt på 110-sentralene i Norge, samt helsetjenesten i Danmark, Allikevel måtte de videreutvikle løsningen slik at den tilfredsstilte kravene til Vestre Viken.

– Løsningen til Vestre Viken Helseforetak er en videreutvikling av plattformen vi har jobbet på siden vi startet i 2013. Som alle våre løsninger er den blitt til gjennom brukerdrevet innovasjon, forteller Thomas Baun, administrerende direktør i Incendium.

For å levere en løsning som ikke bare svarte til Vestre Viken sitt behov, men også alle AMK-sentraler i Norge, utførge NoA Ignite og Public Intelligence en grundig brukertesting av pasientenes og ansattes behov. Kompatibilitet med norsk norm for personvern i omsorgssektoren ble muliggjort gjennom Kind People sin kompetanse innen e-helse.

Nye arbeidsprosesser og -metoder ble innarbeidet for operatørene ved sentralen, og utfordringer underveis ble løst i et lyttende samarbeid mellom prosjektdeltakerne i Vestre Viken og leverandørene. Våren 2021 ble testingen utvidet til å favne alle AMK-sentraler i Helse Sør-Øst, i tillegg til Drammen legevakt, og begge valgte å bruke løsningen videre.

Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) planlegger å drifte Incendiums løsning samt en løsning utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse på egen IT-plattform. Les mer. 

Smart løsning som selv bestemor forstår

Det som skjer når du som skadet eller pårørende ringer til 113, er at du blir møtt av en telefonoperatør som sitter på en AMK-sentral. Operatøren vil da spørre deg om du samtykker til bruk av video, og sender deg i så fall en lenke via tekstmelding. Klikker du på lenken, vil kameraet på telefonen din automatisk slås på slik at operatøren kan se det du ser. I utgangspunktet vil du som innringer styre selv om det er kameraet foran eller bak som blir brukt, men hvis du har panikk og ikke klarer det selv kan operatøren styre det for deg.

Løsningen ivaretar taushetsplikt og personvern til pasienter, innringere og helsepersonell helt automatisk uten at du behøver å laste ned en app, registrere en bruker eller bruke bank-id.

Selv bestemor på 85 kan klare det, og nettopp dét har Incendium fått gode tilbakemeldinger på:

– Fastlegene i Danmark som har brukt løsningen sier at eldre medborgere syntes det er så enkelt, og derfor velger de å bruke vår løsning. Vi må huske at ofte er personene som ringer inn i en presset situasjon, og de skal ikke gå igjennom mange kompliserende trinn for å få den hjelpen de har krav på.

– Vi har hatt det fokuset siden 2013 – at det skal være lett å bruke med en gang. Også på operatøren sin ende skal de være enkelt. Fordi deres primæroppdrag er å beskytte og hjelpe andre, og da skal de ikke stå og fikle med teknologien, poengterer Baun.

AMK
Bilde fra simulert situasjon. Foto: Lars-Erik Vollebek

- De har vanskelig for å tro at et nytt it-system vil gjøre jobben enklere

Når operatøren ser video fra hendelsen, er det lettere å allokere tilstrekkelig med ressurser til uttrykning, samt vite hva slags utstyr som trengs. Eksempelvis brukte beredskapen tilknyttet leirskredet i Gjerdrum Incendium sin live-stream løsning for droner for å få oversikt over skredområdet.

– Det har spart mange ressurser samtidig som beredskapen ikke er svekket. Riktig allokering av ressurser har spesielt stor betydning i tynt befolkede områder hvor det er begrenset uttrykningskapasitet. Dette handler ikke nødvendigvis om å spare penger, men om å øke sikkerheten for oss alle, påpeker Baun.

Resultater fra utviklingsfasen i Vestre Viken

  • Brukerundersøkelse viser høy grad av nytteverdi og brukervennlighet.
  • Innsiktsarbeid viser at AMK-operatørene opplever at video bidrar til mer presis veiledning og rådgivning.

Tall fra Vestre Viken viser at

  • Bruk av video oppleves nyttig for AMK-operatørene
  • Innringere sier at det er lett å slå på video.

Tall fra AMK-sentralene i Danmark viser at

  • I en av syv tilfeller hvor operatøren normalt hadde sendt ut ambulanse, ser de at situasjonen kan løses på stedet

I følge Baun har Incendium utvidet markedet først og fremst gjennom munn-til-munn metoden. Hans hypotese er at offentlige bedrifter ofte har litt motstand til nye it-systemer:

– De ansatte tror at det er enda ett nytt system de må lære, og virksomheten har ikke tid til å implementere det fordi de er underbemannet. De har vanskelig for å tro at et nytt it-system vil gjøre jobben enklere.

Nettopp derfor var innovasjonspartnerskapet med Vestre Viken så viktig fordi det har senket terskelen for andre AMK-sentraler til å teste og innføre samme løsning. Følgevirksomhetene i prosjektet har kunnet kjøpe løsningen uten å gjennomføre en ny anskaffelsesprosess.

– Måten vi skiller oss ut fra it-systemene til det offentlige, er at vi tilbyr systemet som en abonnementsordning. Det betyr at du bare trenger en nettleser for å bruke det, og programvaren oppdateres kontinuerlig slik at den støtter nye telefoner, forteller Baun.

Hvem bruker løsningen nå?

  • Politiet i Danmark og flere andre Europeiske land, brannvesenet i Norge og Danmark, forsikringsselskap og sikkerhetsforetak, lufthavner og dyrleger.
  • Åtti prosent av kundene er offentlige virksomheter, kommuner, regioner og helseforetak

Ønsker at alle legevakter og AMK-sentraler i Norge skal bruke systemet

– Vi fikk en stor fordel gjennom innovasjonspartnerskapet med Vestre Viken fordi det ga oss viktig innsikt i helsesektoren i Norge. Det har vært et intensivt og aksellerert oppdrag for oss, samtidig som det var et supert samarbeid med oppdragsgiver.

Baun avslutter med at han ønsker at alle legevakter og AMK-sentraler i Norge skal bruke løsningen:

– Dette systemet er så nyttig, og vi vet at det kan redde menneskeliv. Det gjør at vi føler oss moralsk forpliktet til å utbre det.

Leverandør

Incendium

Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted, Danmark

https://www.incendium.dk/

Kontaktperson:

Thomas Baun

Administrerende direktør

tbh@incendium.dk+45 7199 0396

Fagleder

Hvordan kjøpe løsningen?
Gjør en innovativ anskaffelse!

1. Oppdater behovsbeskrivelsen
2. Inviter offentlige virksomheter med likt behov
3. Inviter leverandører til dialog
4. Gjennomfør anskaffelse!

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no900 45 216