Presentasjon av vinnerkonsepter Smart Digital Eiendomsledelse

lørdag 6. november 2021

Fra 11:00 til 12:15

Digitalt via Teams. Det vil bli gjort opptak av møtet som publiseres på prosjektets nettside i etterkant: https://innovativeanskaffelser.no/smart-digital-eiendomsledelse/

Fellesinitiativet Smart Digital Eiendomsledelse ønsker å invitere interessenter til presentasjon av vinnerkonseptene fra plan og designkonkurransen.

Påmelding senest 5.11.2020 her. Send mail til idaskaaret.laustsen@nho.no for påmelding etter 5.11.

Agenda

  • 10 minutter intro fra juryen om konkurransen og behovet
  • 15 min leverandør 3
  • 15 min leverandør 2
  • 15 min leverandør 1
  • 20 min spørsmål og svar kan stilles ved å be om ordet i chatfeltet

*tentativ agenda

 

Velkommen!

Her ligger prosjektets nettside: https://innovativeanskaffelser.no/smart-digital-eiendomsledelse/