UTSATT: Informasjonsmøte for offentlige virksomheter: Nordisk initiativ for miljømerking av medisinsk forbruksmateriell (NIELS)

Tidspunkt

Fredag 24. november 2023 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt - Teams

Om arrangementet

Møtet blir utsatt til etter nyttår

Vi kommer tilbake til ny dato så snart som mulig. Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med innovasjonspådriver Elisabeth Smith, elisabeth.smith@lup.no

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I forbindelse med dialogkonferansen for initiativet «Nordic Initiative for Environmental Labelling of medical Supplies» (NIELS) 12. oktober var det mange norske innkjøpere som fulgte dialogkonferansen. LUP i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, ønsker derfor å invitere offentlige innkjøpere til et uformelt informasjonsmøte.

Formålet med møtet er å informere offentlige virksomheter, både de som deltok på dialogkonferansen og andre interesserte, om hvordan man kan samarbeide rundt slike prosesser og muligheten for å koble seg på og følge initiativet videre.

Målgruppe:

  • Offentlige innkjøpere av medisinsk forbruksmateriell, sykehus (offentlig og private) kommuner og politisk ledelse.

Program

  • Velkommen & kort om LUP
  • Kort oppsummering fra dialogkonferansen v/Sykehusinnkjøp og LUP
  • Synspunkter og tilbakemeldinger
  • Orientering om hvordan koble seg på NIELS v/LUP og Sykehusinnkjøp
  • Spørsmål & svar

Har du spørsmål kan du ta kontakt med innovasjonspådriver Elisabeth Smith: elisabeth.smith@lup.no

Mer informasjon om dialogkonferansen 12.10.23

Mer informasjon om initiativet (NIELS)

 

 

Meld deg på